Program první pomoci pro děti – 3 třídy

Datum / čas
31.01.2019
10:30 - 12:00


Vzdělávací program zábavnou formou seznámí děti s poskytováním první pomoci. Celý program je veden formou hry, obsahuje celou řadu důležitých informací. S dětmi se naučíme, jak přivolat pomoc a jak se mají zachovat při úrazech a akutních stavech.
S pomocí plyšového kamaráda, záchranáře Pepíka, ukážeme, jak zastavit krvácení anebo ošetřit drobná poranění. Děti si všechno prakticky vyzkouší, což je nezbytná podmínka výuky první pomoci. Součástí programu je atraktivní ukázka a prohlídka sanitního vozu  přímo ve školce. Děti si vyzkouší přístroje, vybavení i celou řadu pomůcek, které záchranáři používají při své práci.
Děti si s sebou mohou vzít svého plyšového kamaráda, kterému ošetří rány, zlomeniny i krvácení pod vedením profesionálních záchranářů. V závěru programu si děti vyrobí postavičku záchranáře Pepíka a obdrží diplomy. 

Tento den proběhne program pro 3 třídy – ještě upřesníme pro které.

Program může být  uskutečněn díky dotačnímu programu Hl.města Prahy, kterého jsme se úspěšně účastnili.
MHMP