GDPR

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů 

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117(dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení. Informace o Vašich právech a problematice oblasti ochrany osobních údajů naleznete v Prohlášení – poučení o zpracovávání osobních údajů zde: Informační prohlášení školy – Poučení o zpracování osobních údajů

Za účelem splnění uvedených povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

Identifikační údaje správce

Název:
Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117
Sídlo:
Trojdílná 1117/18,  150 00   Praha 5 – Košíře
Zastoupena:
Mgr.Ludmilou Maškovou, ředitelkou školy
IČO: 70107742
Tel: +420 257 218 179        +420 602 859 251
ID datové schránky:  zpdkyyx
Elektronická podatelna: maskova@skolkaduha.cz
Webové stránky: www.skolkaduha.cz.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Lucie Kolářová
Tel.: +420 257 000 844
Email: poverenec@praha5.cz

Adresa pro osobní jednání:
Úřad městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, kancelář č. 307,
úřední hodiny pro veřejnost: pondělí 13:00 – 16:00, středa 10:00 – 12:00 hodin

Informační prohlášení školy – Poučení o zpracování osobních údajů

Jaké osobní údaje zpracováváme

Informační systém mateřské školy