Informace od ježků

Dobrý den, vítáme Vás na našich třídních stránkách, kde se takto budeme setkávat vždy jedenkrát za měsíc, se souhrnem toho, co jsme v naší třídě za uplynulé období zažili. Budou zde také zaznamenány akce, které nás daný měsíc čekají. Budeme rádi, když do nich občas nahlédnete. Nezapomeňte ani na ostatní “Ježčí “rubriky, jako jsou “Logohrátky” a ” Celé Česko čte dětem”. Přejeme Vám i Vašim dětem, pěkný a úspěšný školní rok.

A teď tedy slíbený souhrn měsíce září. Nejdříve jsme se vzájemně seznamovali, učili se svá jména, poznávali svou značku a stanovili jsme si pravidla chování ve třídě i k sobě navzájem. Letos je mezi námi nevidomý kamarád Vojtíšek a všichni se učíme chovat se k němu ohleduplně a pomáhat mu tam, kde potřebuje. Děti přijaly svého spolužáka velmi mile a navazují s ním první přátelské kontakty. Za minulé období jsme se naučili řadu říkanek, písniček a také tanečky. Na nástěnkách jste mohli obdivovat výtvarná a pracovní díla vašich tvořivých dětí. V neposlední řadě jsme zhlédli kouzelnické představení, účastnili se projektu- “Ukliďme Česko”. Také jsme se poznávali poslepu a stavěli jsme kamaráda ze stavebnice “Kapla”- zkoušeli jsme, kdo je větší x menší a učili se vzájemné spolupráci. Zkrátka vůbec jsme se nenudili a měsíc nám rychle utekl. Tak pěkný říjen!!!