Informace od Ježků

Listopad

Akce měsíce:

1.11. “Halloweenský karneval”

4.11. Jízda na koních

6.11. Návštěva “Hájovny” čtení s p. Hellerovou- “Zrcadlo, pověz mi…”

8.11. Čtení s babičkou Vendulkou

11.11.- 15.11.- “Týden tolerance”

18.11. Vědecké pokusy

19.11. Vědecká show 

20.11. Malování hrníčků v “Maříži” (platí se s osob. konta, cca 160,- Kč) 

28.11. Tvořivá dílna s p. Koděrovou ( platí se s osob. konta, cca 90,- Kč)

 

Ve středu 13.11. jsme si s dětmi uspořádaly “Svatomartinské muzicírování a hodování”. Moc děkujeme p. Hromadníkové za skvělé palačinky a Evičce za sušenky. K těmto dobrotám jsme si nakrájeli ještě šťavnatá jablíčka od svačiny. Pěkně jsme si vyzdobili a prostřeli stůl a pak jsme hráli, zpívali a tancovali. Vyzkoušeli jsme zvuky dřívek, bubínku, tamburíny, chrastidel a ozvučných bloků. Bylo nám hezky a veselo a za pilnou práci jsme se odměnili dobrotami!!!     

V pátek 15.11. jsme u nás ve třídě opět přivítali seniory z domu pro zrakově postižené “Palata”. Nejdříve jsme se vzájemně představili, a pak děti začaly živě diskutovat s babičkami třeba i na téma vánoc a vánočních dárků. Když jsme všechno probrali, tak jsme si společně zazpívali lidové písničky a na závěr několik vánočních koled. Ještě než babičky odešly, tak jsme si vyrobili “Martinskou podkovu” pro štěstí. Prožili jsme další hezké a naplněné dopoledne a možná se s babičkami znovu brzy setkáme při pečení perníčků!!!! 

Shrnutí měsíce

V uplynulém období jsme navázali na předchozí témata a zakončili jsme tak podzimní období a plynule jsme přešli přes svátek sv. Martina až k adventnímu času. Opět i tento měsíc byl plný rozličných aktivit (viz. výše). Společně jsme si vyrobili papírové draky a naučili se o nich říkanku, povídali si o houbičkách a naučili se houbovou hádanku a díky říkance o počasí si ozřejmili podobu podzimní přírody a jevů počasí. Zábavně a slavnostně jsme oslavili svátek sv. Martina a dozvěděli se o poselství jeho legendy. Zúčastnili jsme se programů “Týdne tolerance”- setkání s neslyšícími, seniory z domu Palata, setkání s lidmi s Downovým syndromem, s pracovníky muzea romské kultury….A pak už jsme se pomalu připravovali na období adventu- zdobili jsme třídu, vyráběli dárečky, zdobily stromeček a chystali program besídky. Všichni jsme plni krásných a kouzelných okamžiků a už nyní se těšíme, co přinese poslední měsíc v roce!!!!!!!