Informace od ježků

Dobrý den, moc Vás všechny zdravíme  po velikonočních svátcích a těšíme se na Vás!!!! V následujícím přehledu uvádíme dubnové akce, které nás ve třídě “Ježků” v nejbližších dnech čekají: 

Akce na duben: 

3.4.- 6.4.- Týden tolerance

4.4.(středa)- “Mámo, táto, pojď si hrát!!! od 8,30h.

10.4.- tvořivá dílna od 9,00h.  s p. Koděrovou, (s osobního konta cca 80,-)- pro nemoc přesunuto na 17.4.

13.4.- pokračování “Celé Česko čte dětem”, tentokrát čtení a muzicírování s p. Filipem Kolacím

16.4. – divadlo v Mš “Zajíček a velká mrkvová záhada”

18.4.- FOTOGRAF v MŠ!!!!!!

20.4.- “Celé Česko čte dětem”- setkání, čtení a povídání babiček Jitky a Viki (stálých účastnic projektu)

26.4.- noční spánek v MŠ(podrobné info a přihlášky na dveřích)

27.4.- “Celé Česko čte dětem”- čtení a povídání s babičkou p. Zavadilovou

Dnes 17.4. jsme měli tvořivou dílnu s p. Koděrovou. Děti formovali samotvrdnoucí hmotu do podoby ptáčka, zdobily ho peříčky a skořápky od pistácií a pak ptáčka usadily do barevného hnízda. Nádherné výtvory si děti odnesou domů ve čtvrtek, po následném přilepení a úplném ztvrdnutí hmoty. Foto, jak ptáčci vznikali najdete v následujících dnech v naší fotogalerii. 

 

Poděkování a připomenutí:

Děkujeme za vyfouknutá vajíčka, děti radostně tvoří a ve středu(příp. v úterý, kdo už nepřijde) si odnesete domů na svátky!!!! 

Nezapomeňte zítra(tj. v pondělí) na velikonoční dílny!!!! A ve středu přijďte do MŠ dříve – vědecké pokusy začínají již v 8,00!!!!! Kelímky s víčkem s sebou!!!!!

Pozvánka na prožítí  dopoledne v MŠ na dveřích třídy- všechny srdečně zveme!!!!! Středa  4.4.2018 od 8,30h u Ježků!!!!!!! Těšíme se na Vás!!!!!

Pozvánka na dubnový noční spánek v MŠ- noční spánek se uskuteční ve čtvrtek 26.4., zájemci hlaste se !!!!! viz tabulka a pozvánka na dveřích třídy!!!!( v průběhu příštích dní vyvěsíme!!!)

Report za měsíc březen

Zdravíme Vás s dalším měsíčním shrnutím. Tento měsíc byl bohužel poznamenán velkou nemocností, a tak některé akce byly zrušeny, příp. přeloženy. Děti si v minulých dnech vyráběly pohádkovou knížku(průběžně ji zaplňujeme), četli jsme a vyprávěli pohádky podle obrázků( k této činnosti se budeme průběžně vracet, protože řada dětí chyběla). Probíhalo čtení se seniory ( domluvené termíny byly v řadě případů přesunuty pro nemoc či malý počet dětí- v dubna bude jistě příznivější situace!!!). V uplynulých dvou týdnech jsme naštěstí začali “přibývat”, a tak jsme mohli plně prožívat nadcházející jaro a s ním první kytičky a patrné změny v přírodě ( učili jsme se poznávat a pojmenovávat některé jarní květiny, zpívali jsme jarní písničky a učili se básničky s jarní a velikonoční tématikou). Tento týden si budeme povídat o velikonočních svátcích- jejich symbolu, tradici a zvycích. A budeme dokončovat zdobení vyfouknutých vajíček, aby jste si mohli domů odnést malou “jarně-velikonoční zahrádku”. Tak Vám všem tímto přejeme krásné svátky jara a snad konečně i trochu sluníčka!!!!! A za měsíc se zase ozveme!!!     Vaši Ježci

Report za měsíc leden

Jak bylo výše publikováno s dětmi jsme se bavili o zvířátkách, jejich přezimování, nutnosti ochraňovat přírodu, péči o zvířátka a ptactvo během zimy, zmínili jsme se o třídění odpadu a jeho dalším zpracování. Naučili jsme se některá nová slova jako- recyklace, sběrný dvůr….Děti dokázaly vysvětlit, proč jsou důležité stromy a co je to “les”. Naučili jsme se říkanku o lese, o krmítku, písničku o ptáčcích. Vyrobili jsme si – s odpad. materiálu popelnici, s papíru krmítko pro ptáčky a krmelec pro zvěř. V uplynulých dnech jsme navázali tématem “zimy”- naučili jsme se říkadlo o oblečení, písničku s ukazováním “Mráz”, “upletli” jsme si svetr a vyfoukali brčkem “mrazivé okénko”. V neposlední řadě jsme vypracovali i několik pracovních listů- na zrakové vnímání a matematické představy. I v tomto měsíci pokračuje projekt “CČČD”- navštívila nás babička Ivanka.  Také jsme se zúčastnili několika programů, které v MŠ proběhly- “Vzpoura úrazům”, “Bezpečnostní průprava”, liška Mia, multikulturní program s Chris o Kongu, “zimní hrátky….”aj. Nezapomeňte se podívat do naší fotogalerie!!! A na závěr přejeme všem, kdo odjíždějí na hory, krásné prázdniny a hodně sněhu!!!!! A za měsíc se znovu ozveme s dalším reportem!!!! Vaši Ježci 

Akce na únor, březen:

1.2.- “Hračkobraní” u Ježků ( viz.výše a dveře třídy)

5.2.- 9.2.- “Jarní prázdniny”

12.2.- interaktivní program “Náš les”

14.2.- “Masopustní karneval”, přijde nám zahrát dudáček

22.2.- zveme všechny rodiče na třídní konzultace (viz. tabulka na dveřích třídy)

23.2.- pokračování CČČD, tentokrát s babičkou Ivankou a zimně- sportovní pohádkou!!!

1.3. – jdeme do městské knihovny na pořad- “Pohádky z pařezové chaloupky a lesa Řáholce” – aby to nebylo ostatním líto, akci jsme odvolali, protože řada dětí se pro nemoc nemohla zúčastnit a navíc ani mrazivé počasí výletu nepřálo!!! Děkujeme za pochopení a omlouváme se!!!!! 

2.3. – březnové čtení- poprvé s dědečkem Václavem!!!

7.3.- jdeme s dětmi do ZŠ, zkusit si školu na nečisto

9.3.- čtení s p. Komendovou- pro nemoc odloženo

12.3.- interaktivní program “Jak roste chleba”- ze zdravotních důvodů lektora přesunuto na 14.3.

27.3. – setkání s “Dravci a sovami” 

28.3.- vědecké pokusy s překvapením ( prosíme o kelímky s víčkem!!!!!)

Dobrý den, moc Vás zdravíme po prázdninách, věříme ,že jste si užili sněhu a sluníčka, protože jak to tak vypadá v Praze se asi sáňkovat nebude!!! Před prázdninami jsme s dětmi prožili příjemné dopoledne plné hraček- “Hračkobraní”. Děti si přinesly svou oblíbenou hračku a všem ostatním se jí snažily představit, protože každá z nich má svůj příběh- někdy docela obyčejný, někdy dobrodružný a napínavý a jindy zase tajuplný, ale pro všechny je společné to že byly vysněným a splněným přáním. Hračky si děti vzájemně půjčovaly a zkoušely, fotily se s nimi a samozřejmě si s nimi hrály. Taky si s nimi zahrály “kouzelný šátek” – dali jsme hračky dohromady a pak je přikryli neprůhledným prostěradlem a děti pak jen pomocí hmatu poznávaly, jakou hračku mají v ruce….Povídali jsme si i o tom z jakých materiálů můžou být hračky vyrobeny a prohlíželi jsme si nejstarší a staré hračky na obrázcích. Také p. učitelky mluvily o svých hračkách a jejich příběhu, dětem je donesly ukázat, takže si je mohly prohlédnout a osahat. Na závěr si děti mohly vyrobit “hračkový obrázek”( viz. fotogalerie). Všichni jsme prožili uvolněné a milé dopoledne!!!

Dnes 14.2. jsme s dětmi prožili masopustní karneval.Všichni včetně p. uč. přišli v maskách. Nafukovali jsme balónky, foukali bubliny z bublifuku a tancovali  na dětské “pohádkové trháky”. Také jsme si povídali, co je to masopust a jakou má tradici a proč ho lidé pořádají a k jakým svátkům se váže. Krásné dopoledne jsme zakončili společným setkáním s ostatními kamarády v tělocvičně- a všem nám přišel zahrát na dudy, zazpívat staročeské písně a povědět dudáckou pohádku, úžasný p. Švec. Zpívali jsme a nakonec i tancovali o sto šest!!!! A na závěr jsme si mohli sáhnout i na dudy!!!!! Bylo to fajn a užili jsme si to!!!!!  Vaši Ježci

Report za měsíc únor

V tomto měsíci jsme se konečně dočkali sněhové nadílky, i když jen na pár dní. Využili jsme alespoň těch pár dnů k hrátkám se sněhem a “lopatování”.Sněhu bylo tak málo, že jsme se nemohli ani koulovat natož stavět sněhuláky, a tak jsme si sněhuláky nakreslili a v tělocvičně jsme se zkoulovali papírovými koulemi. Povídali jsme si o zimních sportech a probíhající zimní olympiádě, v závěru měsíce jsme se pak zabývali bezpečností a ochrannými pomůckami při sportování. Naučili jsme se několik říkanek a písniček, překonávali jsme překážky v tělovýchovných činnostech a zahráli jsme si i na “paralympiky”. Kreslili jsme lyžaře v pohybu, tiskali olympijské kruhy, zdobili zimní kulichy….Uvolňovali jsme si ruku grafomotorickými cvičeními a v neposlední řadě jsme vyprávěli a následně sestavovali “zimní příběh”. Také jsme se zúčastnili interaktivního programu “Náš les”,  uspořádali “Hračkobraní” a karneval(viz výše). Prožili jsme měsíc aktivně a s řadou netradičních zážitků!!!! Uvidíme, co přinese  březen!? Tak zase za měsíc……mějte krásné dny!!!!    Vaši Ježci 

Protože se blíží svátky jara- velikonoce, prosíme Vás v této souvislosti o 2-3 ks vyfouknutých vajíček na velikonoční výrobky!!!!! Vajíčka můžete nosit už v těchto dnech!!!! Děkujeme 

Také prosíme o vyplnění docházky Vaších dětí v době školních prázdnin- 29.3, 30.4., 7.5.- rozpis na dveřích třídy !!!!  Děkujeme