Informace od ježků

Dobrý den po delší pauze se Vám opět na těchto stránkách hlásíme!!!!! Úvodem bychom chtěli Vám všem popřát krásný nový rok 2018 a hlavně hodně zdraví a spokojenosti!!! 

Co nás čeká v nejbližších dnech:

15.1.- vzpoura úrazům

16.1.- setkání s živou liškou

17.1. – bezpečnostní průprava

24.1.- interaktivní program- “Zimní hrátky se zvířátky” (cca 35,- Kč z osobního konta)                                                                       

26.1.- vědecké laborky ( cca 90,-Kč z osobního konta)

29.1. – čtení s maminkou Lenkou ( tentokrát na zimní téma)

1.2.- zveme všechny děti z Ježků na “Hračkobraní”- budeme si hrát, povídat a prohlížet své oblíbené hračky. I paní učitelky přispějí svou “troškou do mlýna”…….

Některé akce jsou hrazeny z osobního konta, proto průběžně doplňujte!!!!! Děkujeme!!!!

S dětmi si povídáme o ochraně přírody, zvířátkách a jejich přezimování. Učíme se říkanky, písničku a taneček. Taky plánujeme mluvit o třídění odpadu a možnostech jednotlivců přispět k zachování živoucí přírody. Na závěr měsíce uděláme shrnutí. Vaši Ježci

Report za měsíc leden

Jak bylo výše publikováno s dětmi jsme se bavili o zvířátkách, jejich přezimování, nutnosti ochraňovat přírodu, péči o zvířátka a ptactvo během zimy, zmínili jsme se o třídění odpadu a jeho dalším zpracování. Naučili jsme se některá nová slova jako- recyklace, sběrný dvůr….Děti dokázaly vysvětlit, proč jsou důležité stromy a co je to “les”. Naučili jsme se říkanku o lese, o krmítku, písničku o ptáčcích. Vyrobili jsme si – s odpad. materiálu popelnici, s papíru krmítko pro ptáčky a krmelec pro zvěř. V uplynulých dnech jsme navázali tématem “zimy”- naučili jsme se říkadlo o oblečení, písničku s ukazováním “Mráz”, “upletli” jsme si svetr a vyfoukali brčkem “mrazivé okénko”. V neposlední řadě jsme vypracovali i několik pracovních listů- na zrakové vnímání a matematické představy. I v tomto měsíci pokračuje projekt “CČČD”- navštívila nás babička Ivanka.  Také jsme se zúčastnili několika programů, které v MŠ proběhly- “Vzpoura úrazům”, “Bezpečnostní průprava”, liška Mia, multikulturní program s Chris o Kongu, “zimní hrátky….”aj. Nezapomeňte se podívat do naší fotogalerie!!! A na závěr přejeme všem, kdo odjíždějí na hory, krásné prázdniny a hodně sněhu!!!!! A za měsíc se znovu ozveme s dalším reportem!!!! Vaši Ježci 

Akce na únor, březen:

1.2.- “Hračkobraní” u Ježků ( viz.výše a dveře třídy)

5.2.- 9.2.- “Jarní prázdniny”

12.2.- interaktivní program “Náš les”

14.2.- “Masopustní karneval”, přijde nám zahrát dudáček

22.2.- zveme všechny rodiče na třídní konzultace (viz. tabulka na dveřích třídy)

23.2.- pokračování CČČD, tentokrát s babičkou Ivankou a zimně- sportovní pohádkou!!!

1.3. – jdeme do městské knihovny na pořad- “Pohádky z pařezové chaloupky a lesa Řáholce”  

7.3.- jdeme s dětmi do ZŠ, zkusit si školu na nečisto

Dobrý den, moc Vás zdravíme po prázdninách, věříme ,že jste si užili sněhu a sluníčka, protože jak to tak vypadá v Praze se asi sáňkovat nebude!!! Před prázdninami jsme s dětmi prožili příjemné dopoledne plné hraček- “Hračkobraní”. Děti si přinesly svou oblíbenou hračku a všem ostatním se jí snažily představit, protože každá z nich má svůj příběh- někdy docela obyčejný, někdy dobrodružný a napínavý a jindy zase tajuplný, ale pro všechny je společné to že byly vysněným a splněným přáním. Hračky si děti vzájemně půjčovaly a zkoušely, fotily se s nimi a samozřejmě si s nimi hrály. Taky si s nimi zahrály “kouzelný šátek” – dali jsme hračky dohromady a pak je přikryli neprůhledným prostěradlem a děti pak jen pomocí hmatu poznávaly, jakou hračku mají v ruce….Povídali jsme si i o tom z jakých materiálů můžou být hračky vyrobeny a prohlíželi jsme si nejstarší a staré hračky na obrázcích. Také p. učitelky mluvily o svých hračkách a jejich příběhu, dětem je donesly ukázat, takže si je mohly prohlédnout a osahat. Na závěr si děti mohly vyrobit “hračkový obrázek”( viz. fotogalerie). Všichni jsme prožili uvolněné a milé dopoledne!!!

Dnes 14.2. jsme s dětmi prožili masopustní karneval.Všichni včetně p. uč. přišli v maskách. Nafukovali jsme balónky, foukali bubliny z bublifuku a tancovali  na dětské “pohádkové trháky”. Také jsme si povídali, co je to masopust a jakou má tradici a proč ho lidé pořádají a k jakým svátkům se váže. Krásné dopoledne jsme zakončili společným setkáním s ostatními kamarády v tělocvičně- a všem nám přišel zahrát na dudy, zazpívat staročeské písně a povědět dudáckou pohádku, úžasný p. Švec. Zpívali jsme a nakonec i tancovali o sto šest!!!! A na závěr jsme si mohli sáhnout i na dudy!!!!! Bylo to fajn a užili jsme si to!!!!!  Vaši Ježci