Informace od Ježků

Milý rodiče, dovolte, abychom Vás přivítali po prázdninách a popřáli Vám krásný, úspěšný a radostný rok v naší společnosti. Na těchto stránkách se budeme pravidelně hlásit s aktuálními událostmi v naší třídě a jednou měsíčně si zde můžete přečíst krátké shrnutí uplynulého období. Se stejnou frekvencí(tj. 1x měs.) najdete shrnutí pracovní činnosti v rubrice- “Logohrátky” a v rubrice CČČD se budeme setkávat u zpráviček z pohádkového čtení našich milých seniorů (cca 2x měs.). Těšíme se na vzájemnou spolupráci a ať je nám spolu milo!!! Kolektiv pedagogů tř. Ježků 

Akce na září:  11.9.- “Malá tech. univerzita”

                         17.9.- 21.9.- “Fotograf v mš “

                         20.9.- “Košířský preclík”- soutěžení rodin.týmů na ŠZ

                          24.9.-” Vědecká show a vědecké laborky” s překvapením

                         

Upozornění: malá technická univerzita byla pro naši třídu odložena na II.pololetí, po zralé úvaze lektorky, paní ředitelky i paní učitelek. Úlohy, které mají děti řešit jsou v tomto čase pro ně velmi náročné, tak jim necháme čas, aby se dostatečně adaptovaly a přirozeným vývojem dozrály k plnění zadaných úloh.

NEZAPOMEŇTE na brambory v pondělí nebo v úterý!!!!