Informace od Ježků

Březen u nás

Akce na březen

1.3.- čtení s Filipem Kolacím a kamarádem výtvarníkem

4.3.- “Kniha je můj kamarád” (viz. web)

5.3.- “Masopustní karneval” s vystoupením dudáčka

12.3.- Muzikoterapie ” Potichoučku”

13.3.- Třídní konzultace (rozpis na dveřích)

15.3. Divadlo “U Hasičů”- “Příběhy vodníka Česílka” ( z osob. konta cca 90,-Kč)

21.3.- “Ponožkový den”- světový den DS

Tento měsíc byl opět nabitý událostmi a zajímavými činnostmi. Nejdříve jsme prožili vzrušující masopustní karneval a vystoupení “dudáčka” a jeho dudáckou pohádku. Pak nás velmi zklidnilo a navodilo duševní pohodu muzicírování v programu “Potichoučku”. Celý měsíc se pak nesl v motu “Březen- měsíc knihy”. Povídali jsme si o knihách, knihovnách, upevňovali jsme si správné návyky při práci s knihou. Vyrobili jsme si svou “Ježčí” knížku, do které jsme kreslili setkání s pohádkou a své oblíbené knižní hrdiny. Také jsme si vyrobili záložku do knihy a uspořádali výstavku z našich nejmilejších knih- jimi jsme nejen listovali, ale i jsme si z nich předčítali, třeba po obědě k polednímu odpočinku. Legraci a zábavu jsme si užili při dramatizacích pohádek- “O řepě” a “Boudo, budko”, využili jsme kostýmních čepiček a improvizovaných doplňků. Setkali jsme se s japonskými pohádkami a příběhy a poslechli si pohádku ve slovenštině (viz rubrika “Čtení v Ježcích). V závěru měsíce jsme se pak ponořili do nejrůznějších zvuků, které nás obklopují a zvuků nástrojů známých i méně známých. Společně jsme muzicírovali s Orffofským hudebním systémem a zpívali písničku “Já jsem muzikant”. Bylo nám hezky a veselo a vůbec jsme se nenudili, ale už se těšíme na duben a jaro. Ať je barevné a plné kytiček!!!!!