Informace od Ježků

Duben u nás

Akce na duben:

1.4.- oční vyšetření

2.4.- tvořivá dílna s p. Koděrovou / tentokrát s velikonoční tématikou/

3.4.- fotograf v Mš

4.4.- začíná technická univerzita- “Malý architekt”

8.4.- 12.4.- “Týden tolerance” / viz plakátek v šatně, na nástěnce/

17.4.- pečeme mazance

19.4.- 22.4.- ” Velikonoční svátky” / Mš je zavřená/

25.4.- noční spánek / podrobnosti na dveřích třídy/

Krátký report z pondělí 8.4.

Výzvou Babičko, dědečku, pojď si hrát, začal “Týden tolerance” i v naší třídě. Výzvy se zúčastnily tři babičky a prožily s námi jedno trochu běžné a tak trochu netradiční dopoledne. Povídali jsme si o životě dnes a dříve – o hračkách, o návštěvě školních zařízení a v neposlední řadě o trávení volného času. Prohlédli jsme si fotografie z dětství jedné z babiček a na závěr jsme si společně vyrobili veselé kytičky z  našich ručiček. Strávili jsme spolu s babičkami příjemné a milé dopoledne a moc jim děkujeme za jejich návštěvu!!!!!

Krátký report z pátku 12.4.

V pátek nás při příležitosti “Týdne tolerance” navštívili senioři z domova pro zrakově postižené “Palata”. Do naší třídy zamířily tři babičky a jeden dědeček, děti je velmi mile přivítaly- společně jsme se nejprve představili a pak jsme si povídali o životě ve školce a v domově. A protože se blíží velikonoční svátky, tak jsme seniorům zarecitovali říkanky s tímto námětem a pak jsme si společně zazpívali písničku “Já jsem muzikant” s doprovodem piana. A pak již přišlo na řadu společné vyrábění- tentokrát jsme si vyrobili zajíčka nebo kuřátko ( kdo co chtěl). Děti velmi nadšeně seniorům pomáhaly a velmi aktivně se podílely na  výsledné podobě  jejich výrobků  a oni na oplátku s dětmi živě diskutovali a společně tak navazovali přátelské kontakty. Po práci bylo pro seniory nachystáno malé občerstvení a děti tak měly prostor na hraní. Před odchodem na školní zahradu jsme se všichni společně vyfotili. Prožili jsme příjemné dopoledne plné pozitivní a tolerantní atmosféry!!!! P.S. Tímto chceme vyjádřit velký dík za kladný průběh tohoto dopoledne všem, co se na akci podíleli a zvláště naší asistentce Viktorce, která byla velkou pomocí a oporou paní učitelce na třídě- “Děkujeme”!!!!

Krátký report z nočního spánku

Ve čtvrtek 25.5. jsme prožili “pyžámkovou noc” v naší “duhové školce”. Ten den nám přálo počasí, a tak jsme mohli strávit krásné prosluněné odpoledne na multifunkčním hřišti “Fialka” v Řepích.  Než jsme dorazili na hřiště, dali jsme si točenou zmrzlinu v nedaleké cukrárně. A pak už jsme lezli  po lanech, skákali na trampolínách, houpali se a klouzali. Když jsme se dost unavili, tak jsme odjeli zpět do školky, kde na nás “čekaly” grilované buřtíky- ty jsme s chutí snědli a posilněni, odešli hledat poklad, a protože jsme velcí “šikulové”, poklad jsme našli. Pak jsme si ještě chvilku pohráli na zahradě a po setmění jsme se šli umýt a uložit ke spánku. Před tím nám ještě paní učitelka přečetla pohádku, a aby se nám lépe usínalo, vytáhli jsme si plyšového mazlíka z “kouzelné peřiny”. Dostali jsme “pusinku” na čelíčko a usínali s pohádkou “Kocoura Modroočka” na CD. Zdály se nám “duhové” sny a spali jsme klidným “ježčím” spánkem. Už teď se těšíme na další “pyžámkově- duhovou noc”. Ta letošní se nám opravdu vydařila!!!!

Report za měsíc duben

Začátkem měsíce jsme pokračovali v započatém tématu “Človíček ve světě hudby”. Seznamovali jsme se s Orffovými nástroji a jejich jmény, poslouchali jsme jejich zvuky a zahráli jsme si s nimi sluchové hry. Na závěr jsme si s nimi doprovodili několik dětských písní a s chutí si zazpívali. V dalších dnech jsme se věnovali přípravám na velikonoční svátky. Povídali jsme si o jejich původu, symbolech a tradicích. Zdobili jsme vajíčka a vyráběli kuřátka, učili se velikonoční koledy. Povídali jsme si o jaru-změnách počasí a přírody. Prožili jsme několik hodin “technické univerzity” a v závěru měsíce noční spánek. Opět i tento měsíc byl bohatý na zážitky. A jaký bude květen…. ? Těšíme se!!!!