Informace od Ježků

Květen u nás

Akce na květen: 

10.5.- hudebně- výtvarný workshop s Filipem Kolací

17.5.- čtení s babičkou Ivankou

21.5.- tematická návštěva “Stanice přírodovědců” na Smíchově

23.5.- jízda tramvají po Praze, příchod do Mš do 8,00 h !!!!!! Prosíme o                                                                                                                 dochvilnost!!!    24.5.- čtení s babičkou Viki

28.5.- čtení v “Hájovně” s p. Hellerovou

29.5.- oslava “Dne dětí” s Indiány, Pozor!!!! příchod do 8,00h- technická                                                                                                               univerzita!!! 

Report z pátku 10.5. 

V pátek 10.5. v dopoledních hodinách, proběhl v naší třídě pilotní díl hudebně- výtvarného workshopu s Filipem Kolací a jeho kamarádem výtvarníkem Richardem. Cílem tohoto dlouhodobého projektu je vytvářet písně a obrázky, jejichž autory by byly děti a jejich fantazie, kreativita a dětsky naivní vidění světa. Tomuto úvodnímu dílu předcházela seznamovací návštěva obou sympatických a kreativních pánů, jejíž obsahem kromě oboustranného seznamování s dětmi, byla též četba japonských pohádek(viz. rubrika čtení v Ježcích). Když tedy pánové v uvedený den přišli, rozhodně nebyli dětem neznámí, což posunulo workshop pozitivním a žádoucím směrem. Prvním úkolem dětí bylo, vymyslet jakékoli slovo, které je nejdříve napadne a říci je nahlas- výroky dětí p. Filip pečlivě zaznamenal.  Všechna slova jsme si ještě jednou předříkali a pak se pokoušeli vymyslet souvislosti mezi jednotlivými slovy, slova jsme logicky pospojovali  a postupně, tak vytvářeli kostru konečného příběhu. Pak začal p. Richard některá slova vizualizovat na kreslící stojan a děti mu v tom s radostí pomáhaly. Následně jsme se rozdělili na dva týmy, které se pravidelně střídaly v aktivitách- kreslení a vymýšlení rýmů pro následné tvoření básně, která by posléze mohla být zhudebněna. Děti měly řadu výtvarných i slovních nápadů, které oba pánové pečlivě zaznamenávali. Výsledkem tvůrčího tvořivého procesu všech zúčastněných (včetně paní učitelek), byla báseň s hudebním doprovodem a několik obrazů dotvářejících děj. Celé dopoledne bylo velmi plodné a plné nových emocí a zážitků a společně jsme se domluvili na tom, že v započatém díle budeme pokračovat. A pokud se podaří dotvořit hudební doprovod, určitě zhudebněnou báseň, která vznikla díky bohatému vnitřnímu světu Vašich dětí, při vhodné příležitosti uslyšíte. Děkujeme Filipovi a Richardovi za netradiční dopoledne a těšíme se na příště!!!!!

Report za měsíc květen

Začátek měsíce probíhal ve znamení nadcházejícího “svátku matek”. S dětmi jsme si povídali nejen o maminkách, ale o všech blízkých a o těch, které máme rádi. Děti maminkám vyrobily přáníčka a naučily se pro ně milou říkanku. Maminku či svou rodinu si děti také nakreslily. Dokázaly velmi pěkně odpovědět na otázku- “Proč mám rád svou maminku?”, některé odpovědi byly velice originální a velmi milé a my dospělí jsme se přesvědčili, že dětská představivost je opravdu bezbřehá.                                 I tento měsíc pokračuje “Malá technická univerzita”.

Dalším tématem měsíce byla zvířátka i péče o ně. Děti poznávaly zvířátka a jejich přirozená prostředí- les, statek, voda, moře…. Povídali jsme si o domácích mazlíčcích a o tom , jak se o ně starají, prohlíželi jsme si různé obrázky v dětských encyklopediích, listovali jsme atlasy zvířat, používali jsme didaktické obrázky. Vyrobili jsme si kočičku z papíru, navštívili jsme společně přírodovědnou stanici a zvířátka viděli naživo zblízka. Některá ze zvířátek pak děti výtvarně zpodobnily. O zvířátkách jsme se naučili říkanku a písničku a zahráli jsme si o nich i  divadlo- ” Zvířátka a loupežníci”. U nejznámějších domácích zvířátek jsme pracovali i s názvoslovím- matka x otec x mládě. Abychom si členy “zvířecích” rodin lépe zapamatovali pomáhala nám v tom právě říkanka pana Žáčka. Jako zpestření programu jsme zařadili i práci s interaktivní tabulí- skládali jsme puzzle, hledali písmenka podle vzoru, skládali slova….. Také jsme se vezli tramvají po Praze a moc se nám to líbilo.  V závěru měsíce jsme začali “cestovat” po světě s “Indiány”- vyráběli jsme čelenky a totem, naučili jsme se o nich říkanku a při oslavě dětského dne jsme si vyzkoušeli “Indiánské” dovednosti v praxi na školní zahradě- naštěstí nepršelo!!!! Opět jsme se nenudili a prožili spoustu příjemných setkání. Kromě Indiánů i  při “Polytechbusu” či “Pupáskově dopoledni.