Informace od Zajíčků

 

 

Pozvánka na vánoční besídku

 

 

 

 

3.11.2019

Milí rodiče, milé děti,

babí léto skončilo a přepadla nás pekelná zima! Prosíme Vás, abyste vybavili děti teplým oblečením, včetně kulichů a rukavic.

Minulý týden jsme měli ve třídě komorní atmosféru, ve školách byly podzimní prázdniny a i naše školka měla prořídlé řady. Měli jsme tedy více prostoru na individuální práci s dětmi i na cestování. Svezli jsme se jednu stanici vlakem a pěšky se vraceli zpátky do školky.

Vyjeli jsme tramvají, busem a metrem na Butovice do „mašinkové“ kavárny na džus. Cestou zpátky jsme nezáměrně věnovali tréninku na jarní olympiádu – běželi jsme na zpáteční bus na oběd, ale mohli jsme mu už jen zamávat. Náročný výlet!

A v pátek jsme si užili o den zpožděný halloweenský den. Musíme pochválit Denyho za skvělou strašidláckou masku i Jeníka za kouzelnického šviháka. S dětmi jsme navštívili i jiné třídy plné masek.

Tento týden otevřeme nové téma – budeme si povídat o knížkách – knížkám se budeme věnovat jak v komunitním kruhu, tak při výtvarce.

A hned na začátku týdne za námi přijedou koníci, děti se povozí kolem školky, jen aby nám vyšlo počasí! A určitě budeme fotit, stejně tak jako na všech ostatních akcích, tak nezapomeňte nakouknout do fotogalerie.

 

15.10.2019

Milí rodiče, milé děti,

máme tu podzim a s ním i hodně proměnlivé počasí. Minulý týden byl deštivý, a tak jsme chodili ven jen málokdy. Ale nelenošili jsme, naopak, společnými silami jsme vyráběli draka, malovali jsme různými technikami podzimní listy, chodili jsme cvičit a také trošku řádit do tělocvičny, povídali jsme si o podzimu, pracovali jsme individuálně,…

Tento týden si užíváme slunečné babí léto a podnikáme výlety. V pondělí jsme  se zašli podívat na ovečky do Jinonic a vzali pro ně s sebou suché pečivo. Ovečky k nám ale nešly, raději se zdržovaly ve stínu stromů, tak příště snad budeme mít větší štěstí. Cestou se děti podívaly do jeskyně, prošly si pískovcovou stezku, proběhly se a unavené po obědě v mžiku usnuly.

A dnes jsme podnikli cestu vlakem na Smíchovské nádraží, odtud pěšky na hřiště u nábřeží a autobusem zpátky do školky. Všechny děti náročný výlet zvládly bez problémů a cestování si užily, stejně tak i radovánky na dosud nepoznaném hřišti. A k tomu jsme viděli na Vltavě labutě, kanoisty a parník Admirál. No řekněte, není nám všem spolu dobře?

A aby toho nebylo málo, zítra nás čeká “policejní akce”, tak se děti mohou těšit na další zážitky.

Přejeme Vám pohodové babí léto

 

 

5.10.2019

Milí rodiče, milé děti,

z nového školního roku jsme už ukrojili více než měsíc, a tak se s Vámi podělíme o několik poznatků z naší společné práce.

Děti udělaly velký pokrok ve všech oblastech.

 • zvykly si na pravidelný režim, což je základem pro fungování naší třídy. Činnosti na sebe pravidelně navazují a děti už ví, co bude následovat. Z počátku jsme měli potíže udržet děti i jen pár sekund v kroužku, nyní většina děti vydrží po celou dobu probíhající činnosti (při pohybových hrách, při komunitním kruhu).
 • při výtvarných činnostech si děti vyzkoušely nejrůznější výtvarné techniky, na práci u stolečku se většinou těší a často “bojují” o to, kdo bude pracovat jako první. Výsledky jejich snažení můžete sledovat na výstavce v chodbě a většinu výrobků si můžete odnést domů. Ježčí výzdobu máme přímo ve třídě.
 • individuální práce probíhá v místnosti vedle třídy, kde děti nic neruší a mohou se soustředit na práci. Rozvíjejí zde řeč, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, paměť, postřeh, jemnou motoriku… I na tuto práci se většinou těší.
 • velký pokrok udělaly děti ve stravování. Snažíme se, aby se naučily jíst sami a podle toho také občas vypadají! U jídla i pití sedí u stolečku, už nepobíhají po třídě jako na začátku. A také si po jídle talíře samy odnášejí.
 • 2x také proběhla canisterapie s Artušem. Děti chodí za pejskem individuálně, paní Jana má vždy připravený zajímavý program.
 • při práci využíváme i moderní techniku – magix box, tablet, přehrávač.
 • za deště chodíme vybít energii do tělocvičny, a když je hezky, nejraději chodíme do lesa, kde mají děti dostatek volného pohybu.
 • v rámci bezpečnosti jsme vyzkoušeli evakuační jízdu tobogánem, pro velký úspěch jsme museli i zopakovat.

Jako vždy se můžete podívat do fotogalerie, kde uvidíte jak Vaše děti pracují a odpočívají.

Přejeme Vám klidné podzimní dny

 

 

13.9.2019

Vážení rodiče,

máme za sebou první dva týdny nového školního roku a rádi bychom se s Vámi podělili o své poznatky z těchto několika dnů.

Naši třídu zajíčků tvoří velice různorodá skupina dětí, a to jak z hlediska věkového (3 – 7 let), tak z hlediska zdravotního. Ve třídě jsme přivítali 7 nových dětí, a proto jsme očekávali, že začátky budou složitější. Jsme však mile překvapeni, děti se na nové prostředí adaptují velice dobře, slzičky doprovázely příchod do školky u některých dětí jen první dva až tři dny a nyní chodí většinou s úsměvem.

Děti se rády zapojují do všech pracovních činností, nebojí se nových věcí. Vzhledem k tomu jsme mohli začít postupně zavádět pravidelný denní režim a nyní již budeme jen prodlužovat dobu jednotlivých činností.

Ve třídě budeme dodržovat tento denní režim:

 • do 8:45 volná hra
 • 8:45 – 9:00 pohybové aktivity
 • 9:00 – 9:15 svačina
 • 9:15 – 9:30 komunitní kruh
 • 9:30 – 10:30 individuální práce s dětmi + volná hra
 • 10:30 – 11:30 pobyt venku (školní zahrada, les, různá hřiště)
 • 11:45 – 12:15 oběd
 • 12:15 – 14:00 odpočinek
 • 14:00 – 14:15 svačina
 • 14:15 a dále volná hra a pobyt na školní zahradě

 

Jedním z větších úkolů je stravování. Je jasné, že každé dítě má své vlastní stravovací návyky a my se pokusíme, pokud možno co nejlépe, je sladit dohromady. Děti rády pozorují své okolí a učí se od ostatních dětí. A tak nás mohou někdy překvapit příjemně (začnou samy pít z hrnečku), někdy však i méně příjemně (zkouší nově požadovat brčka, lahvičku).

Dalším velkým úkolem je hygiena. Od samého počátku pravidelně vysazujeme děti s plenkami na nočník a věříme, že se nám společnými silami podaří u některých dětí plenky odbourat.

Vzhledem k menšími počtu dětí ve třídě (z důvodu nemocnosti) jsme již několikrát opustili bránu školky a vydali se poznávat její okolí. Zavítali jsme do blízkého lesoparku, navštívili hřiště v zástavbě rodinných domků i na Kotlářce, jednou jsme dokonce využili k návratu do školky autobus.

Jsme rády, že máme ve třídě tak šikovné děti. Zároveň Vám děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci. Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo připomínky, rády s Vámi vše probereme.

Na výsledky našeho vzájemného snažení se můžete podívat do fotogalerie. Doufáme, že Vám fotky Vašich dětí udělají radost.

 

Učitelky a asistentky ze třídy Zajíčků

 

 

 

 

Vážení rodiče zajíčků,

nový školní rok se k nám blíží a s ním je spojený příchod nových dětí do naší třídy.

Všichni si přejeme, aby adaptace dětí na nové prostředí proběhla co nejšetrněji. Rády bychom proto poprosily rodiče nově nastupujících dětí o informace, které nám pomohou děti lépe poznat – o tom co mají rády i co nemají, jaké jsou jejich oblíbené hračky a hry, co rády jedí, z čeho mají obavy, co je snadno rozruší….

Informace můžete zaslat na e-mail: zajici@skolkaduha.cz.  Za poskytnuté informace Vám předem děkujeme.

Přejeme Vám hezký zbytek léta a těšíme se v září na všechny zajíčky,

učitelky Ája, Verča a asistentky Lucka a Renata