Informace od Zajíčků

6.11.2018

Vážení rodiče,

z nového školního roku jsme už ukrojili více než dva měsíce a rádi bychom se s Vámi podělili o zkušenosti z dosavadní práce s dětmi.

Naši třídu zajíčků tvoří velice různorodá skupina dětí, a to jak z hlediska věkového (3 – 7 let), tak z hlediska zdravotního. Za uplynulé dva měsíce jsme si na sebe zvykli a doufáme, že děti chodí do školky rády.

Děti udělaly obrovský pokrok ve všech oblastech.

  • zvykly si na pravidelný režim, což je základem pro fungování naši třídy. Činnosti na sebe pravidelně navazují a děti už ví, co bude probíhat. Zpočátku jsme měli velké potíže udržet děti i jen pár sekund v kroužku. Nyní většina dětí vydrží po celou dobu probíhající činnosti (při pohybových hrách, při komunitním kruhu).
  • při výtvarných činnostech si děti vyzkoušely nejrůznější výtvarné techniky, na práci u stolečku se většinou těší a často „bojují“ o to, kdo bude pracovat jako první. Výsledky jejich snažení můžete sledovat na výstavce v chodbě a většinu výrobků si můžete odnést domů.
  • individuální práce probíhá v místnosti vedle třídy, kde dětí nic neruší a mohou se soustředit na práci. Rozvíjejí zde řeč, grafomotoriku (různé pracovní listy), sluchové a zrakové vnímání, paměť, postřeh, jemnou motoriku…. I na tuto práci se většinou těší.
  • velký pokrok děti udělaly ve stravování. Snažíme se, aby se naučily jíst sami a podle toho také občas vypadají! U jídla i pití sedí u stolečku, už nepobíhají po třídě jako na začátku. A také si po jídle talíře sami odnášejí.
  • snažíme se trávit co nejvíce času venku. Ať už na školní zahradě nebo po okolí školky. Několikrát jsme jeli i MHD na různá vzdálenější místa (Fialka v Řepích, Stanice přírodovědců a hřiště na Andělu). Často navštěvujeme lesní hřiště na Cibulkách. Škoda, že vlak na Cibulkách má výluku, jinak bychom se projeli i po kolejích.
  • 4x týdně nám s dětmi vypomáhají 2 šikovné praktikantky, i díky nim můžeme vyjet mimo areál školky.
  • 1x za 14 dní probíhá v našich speciálních třídách cannisterapie. Zpočátku děti chodily za Fidorkou ve skupinkách, nyní jsme zavedli individuální práci, která dětem více vyhovuje.
  • během září a října jsme se zúčastnili několika divadelních představení v tělocvičně. Z počátku některé děti vydržely sledovat program jen pár minut, ale postupně dobu prodlužujeme.
  • při práci s dětmi využíváme i moderní techniku – tablet, magic box, přehrávač. Technika děti samozřejmě velice baví.

Na výsledky našeho vzájemného snažení se můžete podívat do fotogalerie. Doufáme, že Vám fotky Vašich dětí udělají radost.

Jsme rádi, že máme ve třídě tak šikovné děti. Zároveň Vám děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci.

Učitelky a asistentky ze třídy Zajíčků

 

 

ZÁŘÍ U ZAJÍČKŮ