Informace od Zajíčků

13.9.2019

Vážení rodiče,

máme za sebou první dva týdny nového školního roku a rádi bychom se s Vámi podělili o své poznatky z těchto několika dnů.

Naši třídu zajíčků tvoří velice různorodá skupina dětí, a to jak z hlediska věkového (3 – 7 let), tak z hlediska zdravotního. Ve třídě jsme přivítali 7 nových dětí, a proto jsme očekávali, že začátky budou složitější. Jsme však mile překvapeni, děti se na nové prostředí adaptují velice dobře, slzičky doprovázely příchod do školky u některých dětí jen první dva až tři dny a nyní chodí většinou s úsměvem.

Děti se rády zapojují do všech pracovních činností, nebojí se nových věcí. Vzhledem k tomu jsme mohli začít postupně zavádět pravidelný denní režim a nyní již budeme jen prodlužovat dobu jednotlivých činností.

Ve třídě budeme dodržovat tento denní režim:

  • do 8:45 volná hra
  • 8:45 – 9:00 pohybové aktivity
  • 9:00 – 9:15 svačina
  • 9:15 – 9:30 komunitní kruh
  • 9:30 – 10:30 individuální práce s dětmi + volná hra
  • 10:30 – 11:30 pobyt venku (školní zahrada, les, různá hřiště)
  • 11:45 – 12:15 oběd
  • 12:15 – 14:00 odpočinek
  • 14:00 – 14:15 svačina
  • 14:15 a dále volná hra a pobyt na školní zahradě

 

Jedním z větších úkolů je stravování. Je jasné, že každé dítě má své vlastní stravovací návyky a my se pokusíme, pokud možno co nejlépe, je sladit dohromady. Děti rády pozorují své okolí a učí se od ostatních dětí. A tak nás mohou někdy překvapit příjemně (začnou samy pít z hrnečku), někdy však i méně příjemně (zkouší nově požadovat brčka, lahvičku).

Dalším velkým úkolem je hygiena. Od samého počátku pravidelně vysazujeme děti s plenkami na nočník a věříme, že se nám společnými silami podaří u některých dětí plenky odbourat.

Vzhledem k menšími počtu dětí ve třídě (z důvodu nemocnosti) jsme již několikrát opustili bránu školky a vydali se poznávat její okolí. Zavítali jsme do blízkého lesoparku, navštívili hřiště v zástavbě rodinných domků i na Kotlářce, jednou jsme dokonce využili k návratu do školky autobus.

Jsme rády, že máme ve třídě tak šikovné děti. Zároveň Vám děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci. Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo připomínky, rády s Vámi vše probereme.

Na výsledky našeho vzájemného snažení se můžete podívat do fotogalerie. Doufáme, že Vám fotky Vašich dětí udělají radost.

 

Učitelky a asistentky ze třídy Zajíčků

 

 

 

 

Vážení rodiče zajíčků,

nový školní rok se k nám blíží a s ním je spojený příchod nových dětí do naší třídy.

Všichni si přejeme, aby adaptace dětí na nové prostředí proběhla co nejšetrněji. Rády bychom proto poprosily rodiče nově nastupujících dětí o informace, které nám pomohou děti lépe poznat – o tom co mají rády i co nemají, jaké jsou jejich oblíbené hračky a hry, co rády jedí, z čeho mají obavy, co je snadno rozruší….

Informace můžete zaslat na e-mail: zajici@skolkaduha.cz.  Za poskytnuté informace Vám předem děkujeme.

Přejeme Vám hezký zbytek léta a těšíme se v září na všechny zajíčky,

učitelky Ája, Verča a asistentky Lucka a Renata