Informace pro Ježky

Březen

Akce měsíce

3.3.- Návštěva knihovny “O kohoutkovi a slepičce” od 9,00h 

Prosíme o příchod do 8,00h.!!!!!

4.3. – Živá zvířata v MŠ

5.3.- Návštěva “Národopisného muzea” “Život našich                                                                                                    praprapra…..babiček,dědů”, od 10,00h

11.3.- čtení s dědečkem Tomášem- v důsledku ochranných opatření zrušeno

20.3.- čtení s babičkami Jitkou a Viki – v důsledku ochranných opatření a                                                                         uzavření MŠ- zrušeno  !!!!    

Milý rodiče a milé děti, dovolte mi, abych Vám jménem třídy Ježků popřála co nejspokojenější, klidnou a hlavně ve zdraví prožitou nucenou karanténu, která v současné době asi zasáhla všechny bez rozdílu. Nikdo z nás neví, jak dlouho se neuvidíme, ale věřte, že jsme v naší mysli s Vámi a moc se těšíme, až se s Vámi všemi znovu setkáme. A aby Vám ten čas rychleji ubíhal a třeba i pro zahnání nudy, Vám na Vaše soukromé maily budu průběžně zasílat  nějaké náměty či  nápady, jak si zpříjemnit společné chvíle a třeba se i něco nového naučit. A od paní ředitelky, předávám vzkaz, že můžete zasílat fota z domácí karantény na její e-maily, které najdete na webu a ona je uloží pod heslem a třeba se i společně zasmějeme, protože smích léčí a uzdravuje!!!! Tak hodně zdraví, opatrujte se a držte se!!!!! Moc pozdravů dětem!!!! A babičky, co nám čtete pohádky- opatrujte se a až se to uklidní, moc se na Vás opět těšíme. A taky se těšíme na dědečka Tomáše, který kvůli nuceným opatřením nemohl dorazit- tak snad si to nerozmyslí a přijde mezi nás později!!! A na závěr Vám chci poděkovat za Vaši spolupráci a vstřícnost v této nelehké situaci!!!! Děkujeme!!!! Za Ježky moc zdraví a myslí na Vás- p.uč. Jana Petrásková

Co jsme dělali než byla školka uzavřená?

Po masopustním karnevalu nás čekal týden plný akcí( ještě jsme to stihli)- měli jsme krásný program v Městské knihovně, kde si děti nejen vyslechly pohádku “O kohoutkovi a slepičce”, ale aktivně se podílely na dramatizaci příběhu a realizaci kulis. Pak mezi nás přišla živá zvířátka- kachna, kohout, slepice a králíci. Děti měly jedinečnou příležitost vidět zvířátka na živo a zároveň si je pohladit a poznat jejich způsob života i chování zblízka. Posledním zážitkem , který jsme ještě stihli realizovat, byla návštěva letohrádku Kinských, kde jsme měli možnost interaktivní formou proniknout do života a zvyků našich praprababiček a prapradědečků a trošku pochopit zákonitosti života dnes a tehdy. Na závěr programu jsme si vyrobili panenku z vařečky, kterou jsme si ve školce dozdobili- dali jsme jí šatečky!!!! Koukněte na web, jak jsme si to všechno užívali!!!! Tak brzy na viděnou!!!!

Co se děje ve školce, zatímco tam nejsou děti?

P. učitelky za pomoci p. uklízečky třídu uklidily, vydesinfikovaly, roztřídily a ošetřily hračky, vypraly a pověsily záclony. Byly vymalovány šatny a vstupní prostory, průběžně se uklízí i na školní zahradě- terasy, sklady hraček, opravují se a natírají herní prvky a také Vás čeká překvapení na chodníku, ale to Vám blíž prozrazovat nebudu(to by pak přece nebylo překvapení!!!!) a snad už brzy uvidíte i nové kytičky v truhlících. Opatrujte se a jsme s Vámi!!!!!     Všechny p. z Ježků