Informace pro Ježky

Listopad u nás

1.11.- “Halloweenská párty”

6.11.-” Malování hrníčků v Maříži”

7.11.- Návštěva knihovny- “Pohádky z pařezové chaloupky a lesa Řáholce”

9. 11.- Čtení s paní Vacínovou

20.11.- Tvořivá dílna v “Hájovně”

26.11.- Workshop v ” Hájovně” – “Galerie na plotě”

30.11.- Čtení s paní Krauzsovou- “Slovenština jako cizí jazyk, ano nebo ne?!”

Jaký byl listopad u nás v Ježkách?! Plný akcí a zážitků. Měsíc jsme zahájili “Halloweenským karnevalem- povídali jsme si o vzniku a původu tohoto svátku, tancovali, smáli se a chytali bublinky z bublifuku a nafukovali balónky a veselici jsme zakončili velkou diskotékou se třídou “Krtků”. V dalším období tohoto měsíce jsme si povídali o dopravě- třídili jsme dopravní prostředky, některými jsme se také svezli ( když jsme jeli do knihovny a do Maříže), učili jsme se poznávat dopravní značky pomocí říkanky, upevňovali si pravidla bezpečného pohybu v dopravě a chování v dopravních prostředcích. Vyrobili jsme si semafor, dopravní značku či  dopravní prostředek z papírové ruličky…..V těchto dnech si s dětmi povídáme o nadcházejícím příchodu “Čerta a Mikuláše” a společně se na jejich příchod chystáme písničkou a říkankou, upekli jsme perníčky a průběžně dokončujeme “ruličkové čertíky”. Tak Mikuláš může být spokojený a Čert nás určitě neodnese!!!!