Informace z Krtků

12.2. “Náš les”

Děti se dnes zúčastnily interaktivního programu s názvem “Náš les”. Dověděly se jak se mají správně chovat v lese, co dělat při nálezu mládat, jaká zvířata žijí v lese a spoustu zajímavých informací o těchto zvířatech (např. hadi neslyší nebo užovka se svým nepřátelům brání tak, že je pokaká). Výklad byl doprovázen ukázkou obrázků, zvuků daných zvířat a různými exponáty (kůže, lebka, paroží…). Na závěr si děti mohly vše podrobně prohlédnout a na vše si sáhnout, aby viděly jakou srst má liška či divoké prase.

Celý program byl velice zajímavý a děti nejvíce bavilo, když si mohly na všechny exponáty sáhnout 🙂 viz. fotogalerie

 

Nadcházející akce:

  • 12.2. interaktivní program “Náš les”
  • 14.2. “Popeleční středa” – masopustní veselí, přijde zahrát i dudáček, nezapomeñte si přinést masku
  • 14.2. hračkobraní u Krtků – děti si mohou přinést svoji hračku, kterou budou chtít ukázat ostatním dětem
  • 15.2. program “Noční dravci”
  • 19.2. konzultace rodičů – bližší informace u učitelek
  • 19.2. ekoprogram “Šetřeme vodou”

 

Ohlédnutí za měsícem lednem

I v roce 2018 je pro děti naplánováno spoustu zajímavých akcí. V lednu děti absolvovaly poslední lekci “malé technické univerzity”, na které obdržely diplom za úspěšné absolvování všech lekcí, které probíhaly od září. Dále se děti zúčastnily přednášky “Vzpoura úrazům”, kde se je snažili přednášející varovat před různými nebezpečími, které mohou děti potkat a při kterých by mohly vzniknou vážné úrazy. Na to navazovala “bezpečnostní průprava dětí”, kdy k nám do školky přišel hasič, záchranář a strážník, kteří dětem vyprávěli o svém povolání, o nebezpečí, ukazovali svoje pracovní vybavení apod. V sekci “fotogalerie” se můžete podívat na obrazovou dokumentaci z této akce. A na konci měsíce za dětmi do školky přijel kabaret, který si také náramně užily.

 

19.12. Vánoční besídka

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na vánoční besídku krtečků, která se uskuteční v úterý 19.12.2017 od 16:00 hodin ve třídě krtků. Prosíme šikovné maminky o přinesení vánočního cukroví nebo drobného pohoštění pro děti a rodiče.

Děkujeme 🙂

Budeme se na Vás těšit 🙂 

 

12.12. Výlet na zámek Loučeñ

V úterý 12.12.2017 se děti vypravily na výlet na zámek Loučeñ. Po příjezdu na místo jsme se nejprve nasvačili a pak nás čekala prohlídka zámku, kterým nás provázela dobově oblečená paní průvodkyně. Při vstupu do zámku nás uvítal vánoční stromeček, který byl zavěšený na stropě vzhůru nohama. Tímto způsobem se dříve vánoční stromeček zdobil. Děti měly možnost vidět jak se dříve doručovala pošta, ložnice, jídelní místnost, pracovny, koupelnu, kamna, salonek sloužící k trávení volného času hraním na klavír nebo knihovnu. Na závěr děti obdržely malý dárek a poté jsme se s paní průvodkyní rozloučili.

Po prohlídce bylo pro děti připraveno zdobení perníčků, které si poté mohly sníst. Po další svačině jsme zbytek času strávili v okolí zámku. Zde mohly děti vidět a také si vyzkoušet některé labyrinty, které se tu nacházejí. Čas nám velmi rychle utekl. Ani jsme se nenadáli a už jsme opět seděli v autobuse na cestě zpátky domů.

Celý výlet se povedl a moc se nám líbil 🙂

 

8.12. Divadelní představení ve školce

V pátek 8.12.2017 přijde za dětmi do školky divadlo. Děti se mohou těšit na pohádku s názvem “Jak šel kozlík do světa“. 

 

5.12. Čertovský den ve školce

V úterý 5.12.2017 se uskuteční v naší školce čertovský den a nebude chybět ani Mikulášská nadílka. Oblečte děti do čertovského (černého) oblečení. Školka se v tento den promění v takové malé peklíčko. 

 

Putování s krvinkou

Dne 30.11.2017 se děti zúčastnily vzdělávací přednášky s názvem “Putování s krvinkou“, kde se dověděly zábavnou a interaktivní formou základní informace o našem těle. Děti přednáška velmi bavila, aktivně se zapojovaly a spolupracovaly. Za odměnu na závěr dostaly figurku krvinky.

 

Medové snídaně

V pátek 24.11.2017 proběhl ve třídě krtků projekt “Medové snídaně“. Během přednášky se děti dověděly spoustu zajímavých informací o včelách (jak se rodí, jejich členění a úkoly ve společenstvech, co se stane s včelou při bodnutí apod.), úlech (jak vypadá, jak vypadají plásty) a medu (jak vzniká, jeho sběr). Děti měly možnost si vyzkoušet ochrannou pokrývku hlavy včelařů nebo se dotknout plástu. Celá přednáška byla doprovázena různými pomůckami z praxe. Na závěr proběhla ochutnávka medu, což se dětem velmi líbilo :o) 

 

23.11.2017 představení “Kdo je na světě nejmocnější”

Dne 23.11.2017 jdou krtci společně se třídou soviček na tanečně-akrobatické představení Pražského komorního baletu do Městské knihovny na Mariánském náměstí. Můžeme se těšit na magický pohádkový svět, různé oživlé živly, zlaté slunce, temné mraky nebo silný vítr.

Proto žádáme o včasný příchod do školky, a to do 8:00 hod. Představení začíná v 10:00 hod. Musíme se stihnout nasvačit a dopravit na místo. Z tohoto důvodu nebude možné na nikoho čekat.

Děkujeme za pochopení

 

Ohlédnutí

Od začátku nového školního roku již uběhl nějaký čas a ve třídě krtků se toho mnoho událo. Děti si zvykly na novou třídu, kamarády, paní učitelky a režim. Do školky k nám zavítali na návštěvu koně a děti měly možnost se na nich projet.

Každou středu se děti mění na malé inženýry. Probíhá zde malá technická univerzita, která je rozdělena do různých témat a děti se zde dovídají nové a zajímavé informace a plní různé úkoly. Například stavba města, překreslování města do mapy, stavba inženýrských sítí, rozvody elektřiny, budování vodovodní sítě, zapojení pouličního světla, stavba mostu či věže, zpracování odpadu, způsoby výroby elektřiny, výstavba tepelné elektrárny, stavba modelu čističky odpadních vod apod.

Děti se zúčastnily několika divadelních představení jak ve školce, tak i mimo ni. Navštívili nás také záchranáři a děti se dověděly základní informace o první pomoci, jak záchranáři pracují nebo si zopakovaly telefonní čísla záchranných složek. Uskutečnilo se tu pár workshopů (workshop s názvem Tolerance nebo Kamarádíme se), halloweenský karneval či košířský preclík.

Děti se již naučily několik básniček (Krteček, Brambora, Deštivý den, Doma, Otvíráme čertí vrata) a písníček (Nepořádný krtek; Zpívejme si, zpívejme; Sedí liška pod dubem; Lečo; Já do lesa nepojedu; Prší, prší, jen se leje; Jaro, léto, podzim, zima; Muzikantská rodina; Čerti se ženili; Kdo straší děti; Vánoční stromeček). Dále neustále pracujeme na zlepšení jejich dovedností a schopností při různých činnostech (lepení, stříhání, skládání, vybarvování, hrách apod.).