Informace z logohrátek

Prosincové logohrátky

V tomto měsíci jsme už začali rozcvičovat naši “pusinku”. Seznámili jsme se s pohádkou “O jazýčku”, pomocí níž jsme pěkně uvolňovali náš jazýček a zkoušeli, kam až ho vyplázneme a co s ním můžeme dělat za cviky. S knihou “Žvanda a Melivo” jsme si rozšiřovali svou slovní zásobu a  zkoušeli popisovat  obrázky pomocí celých vět a s gramatickou přesností. Činnosti jsme prokládali nácvikem břišního dýchání a pohybovými aktivitami.