Informace z městské části

Vážení rodiče,
děkujeme za účast v předběžné registraci pro zápis do mateřských škol.
Samotným vyplněním předběžné registrace  nezačíná správní řízení. Je nutné opět navštívit aplikaci, dohledat si údaje pomocí čísla pojištěnce a hesla, doplnit do formuláře žádosti povinné údaje a vygenerovat si žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. S touto žádostí potom dojít do jednotlivých škol dle vašeho výběru.
 
Průběžnou kontrolou dat jsme zjistili, že jste dosud nevyplnili povinné údaje formuláře žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Je možné, že jste si pouze vygenerovali žádost na základě údajů předběžné registrace, ale neuložili jste vyplněný formulář žádosti o přijetí.
 
Proto vás žádáme, abyste navštívili stránky https://zapisdoms.praha5.cz a pomocí čísla pojištěnce vyhledali vaše data, doplnili je a vygenerovali si žádost o přijetí.
 
V případě nejasností kontaktujte  ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, Praha 5 v úředních dnech (pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin).
1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459
 
Pro Vaší informovanost jsme zveřejnili výslednou statistiku předběžné registrace přehledně v tabulce, kterou naleznete na adrese: 
 
Děkujeme za spolupráci.