Informace ze Sov

MTU  ( malá technická univerzita ) Sovy – 11.9.2019 ,,Stavitel města”

POLYTECHBUS- 16.9.2019 – vzdělávací program  Poly Tech Bus – program polytechnické výchovy – děti si pomocí štětce a barvy ťupkáním tvořily různé obrázky podle šablon,zasadily si do malých květináčků rostlinku a z bílé modelovací hmoty si vytvořily mističky,které si různě ozdobily.

Kouzelnické představení – 20.9.2019

Ukliďme Česko – 20.9.2019 – třída Soviček se vydala ,,uklízet” ( sbírat) odpadky do lesoparku Cibulka.Děti dostaly pracovní rukavice,igelitové pytle a šlo se na úklid.Děti byly opravdu nadšené a zodpovědné,poctivě sbíraly nalezené odpadky ( části igelitů,papíry,plechovky atp.)

Máme rádi zvířata  –  30.9.2019 – vzdělávací program nejen  pro předškoláky ze třídy Soviček –  děti  se seznamovaly s některými zvířaty,učily se správnému chování k nim a jak o ně pečovat.

Košířský preclík – 3.10.2019

Podzimníček – 7.10.2019 – společné tvoření rodičů a dětí přineslo  bezva nápady z kterých vznikly úžasné výtvory.Děti za výtvory  dostaly sladkou  odměnu a z výrobků se udělala výstava na terase školní zahrady,kterou si mohli prohlédnout i rodiče.

Posviť si citronem na duhu …. – 7.10.2019 – vzdělávací workshop pro děti ze Soviček – paní lektorka ukazovala dětem jednoduché chemické pokusy a zároveň je seznamovala s názvy jednotlivých laboratorních pomůcek ( např. kádinka,střička,miska,pipeta) Nakonec dětem ukázala,jak pomocí citronu,baterie a dalších pomůcek rozsvítit žárovičku.

MTU  – Sovy – 9.10.2019 ,,Malý architekt

Jízdní skupina Městské policie – 16.10.2019 – Sovičky se zúčastnily akce jízdní

skupiny policie,která byla v parku před budovou MŠ , byla zde ukázka jízdy na koních a jejich výcvik,děti si také mohly prohlédnout policejní  motocykl, posadit se na něj,měly možnost si prohlédnout interiér policejního vozu.

Zdravověda – 17.10.2019 – program pro děti,ve kterém se učily základy zdravovědy ( jak chránit  zdraví své i druhých,jak předcházet úrazům ) a také důležitá telefonní čísla 150 , 155 , 158.

Vzdělávací workshop pro předškoláky – 24.10.2019

Multikulturní workshop pro Sovy

Halloweenský karneval – 1.11.2019

Bezpečnostní příprava pro Sovy – 5.11.2019 – prevence úrazů doma i venku v situacích spojených s přírod. živly, při ohrožení nebezpečnými osobami nebo šikanou.

Vzdělávací vědecké laborky – 18.11.2019 – zábavné vzdělávací pokusy

Vědecká show – 19.11.2019

Předvánoční výlet – Adventní Loučeň – 2.12.2019 – výlet na zámek Loučeň byl báječný,děti se prošly po zámku Adventní cestou s výkladem,seznámily se s tradicemi a zvyky z doby minulé,mohly vidět vánoční stromky různě zdobené např. vánoční strom poštovní,myslivecký ( zdobený mysliv. klobouky),levandulový,nanukový a samozřejmě i s klasickými skleněnými ozdobami.Na závěr si děti vyrobily drobné dárečky a proběhly se přírodním labyrintem.

MTU – 4.12.2019 – ,,Malý inženýr”

Černý čertovský den s nadílkou – 5.12.2019 – děti v kostýmech čertíků a čertic si hned po příchodu do školky mohly zadovádět s kamarády,s napětím jsme čekaly zda k nám přijde Mikuláš…… přišel i s doprovodem čerta a anděla.Když děti ( některé s malým strachem v očích – paní učitelky byly oporou,protože pekelná kniha hříchů není legrace) zazpívaly písničku a řekly pár básniček,dostaly od Anděla a Mikuláše dárky.

MTU – 17.12.2019 – ,,Malý projektant”

Vánoční muzicírování – 19.12.2019 – předvánoční setkání s rodiči a dětmi na zahradě MŠ  bylo fajn,hráli nám muzikanti,děti si ozdobily vánoční stromek,všichni si zazpívali vánoční písně a koledy,zapálili si prskavky a bylo i občerstvení od vás rodičů,přispěla i naše školní kuchyně.Všichni jsme si užili trošku klidu a pohody v době  vánočního shonu.

Zdravověda – KRVINKA – 14.1.2020 – naučný program pro Sovy,kde se děti dozvěděly jak to vypadá v lidském těle…

MTU – 4.2.2020 – ,,Stavitel mostů”

Bubnujeme pro radost – 7.2.2020 – děti si vyzkoušely bubnování na různé bubny.

Dopoledne s medvědem Emanem – 11.2.2020 – veselé dopoledne s Emanem a spoustou legrace  ,které si děti báječně užily.

Masopustní karneval – 28.2.2020 – děti v různých maskách si v tělocvičně užily dopoledne plné hudby, tance a legrace.

MTU – 3.3.2020 – ,,Stavitel věží”

COVID – 19

V pondělí 16.3. bylo v MŠ  celkem  6 dětí , již ten den se začalo s úklidem tříd.

V úterý 17.3. již byla školka zcela bez dětí , začalo mytí a úklid všech hraček ve třídě.

Ve středu 18.3.  se začalo s mytím lina, koberců a zároveň se dělala dezinfekce všech povrchů ve třídě.

Ve čtvrtek 19.3. již byla mateřská škola zcela uzavřena.

V době uzavření – kompletní vyprání všech textílií, úklid přípravny jídla Sovy, malování kuchyně, ředitelny a šaten dětí z Ježků,Krtků a Myšek .Snozelen místnost – dodělání.

Ve venkovních prostorech se prováděl úklid a dezinfekce WC.Dále pak oprava maleb venku,malba na chodník – stezka. Bylinná spirála,květinové záhony,venkovní truhlíky – vypletí.Venkovní hračky – úklid domku, kumbálu Z+Ž. Úklid spodních a horních teras, polytechnické učebny, horní zahrada a úklid altánu, natření knihobudky.