Keramika – co se naučíme

Název kroužku:  „ Keramika“ aneb „ a ten hrnec mamce udělám
kdy…..????“
Kroužek vede: Marie Krhounová

Četnost: 1x za 14 dní 2 hodiny ( střídají se 2 skupinky)
Cena: 950 Kč za pololetí
Náplň kroužku:

V keramickém kroužku se děti naučí zacházet s hlínou, zjistí, co tento materiál vydrží a jak se k němu chovat. Zafixují si základní úkony a pravidla pro práci s hlínou, aby v případě zájmu v pozdějším věku měly dobré základy pro vlastní tvorbu. Vyzkouší si i glazování výrobků. Při práci děti zapojují jemnou motoriku, fantazii a dovednost. Učí se i trpělivosti, protože výroba keramiky je proces, každé dílko je originál, a něco o dítěti napoví. A hlavně – všechny výrobky si děti odnášejí domů a vy získáte tu nejoriginálnější sbírku dekoračních předmětů a třeba i dárků pro Vaše blízké.