Kroužek 112 Mladý záchranář – co se naučíme

Název kroužku:   KOUŽEK  112 – Mladý záchranář
Kroužek zajišťuje: Agentura Kroužky
Četnost: 1x týdně
Cena: cca 1.080  Kč – za pololetí
Náplň kroužku:

 Základy první pomoci, besedy a ukázky činnosti hasičů, policistů a záchranářů. Názorné ukázky, praktické pomůcky i skutečné příběhy. To vše je náplní kroužku, který vychází z aktuálních potřeb a nároků každodenního života. Povědomí o chování v krizových momentech a především předcházení vzniku takových situací výrazně přispívá ke zmírnění škod na zdraví i majetku. Buďme připraveni pomáhat a chránit!

Díky naší unikátní metodice si děti již v mateřské škole bezpečně vyzkouší metody fixace zlomenin, seznámí se s prací kynologa, osvojí si znalost důležitých telefonních čísel a varovných signálů či zásady zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí, efektivně se naučí správné třídění odpadu či zásady pobytu v přírodě a základy topografie.

V kroužku si vedou svůj vlastní Deník mladého záchranáře, kde ve společnosti Terky a Kuby zjistí, že vzájemná a rychlá první pomoc je v krizových situacích to nejdůležitější.

Motivujeme děti k ochotě pomáhat, nebýt lhostejný k sobě ani ke svému okolí a především nemít strach poskytnout potřebnou pomoc a péči. Stanou se tak plnohodnotnými občany a přínosem pro společnost.

Všichni naši lektoři jsou odborně školeni a vlastní nezbytné certifikáty.

Veškeré vybavení na kroužek do školky sami dodáme. V kroužku dbáme primárně na dodržování všech zásad bezpečnosti práce.

Na kroužek s sebou:
– Deník mladého záchranáře
– psací potřeby