Květen

První polovinu května strávila většina naší třídy na školce v přírodě v Kořenově.. Po návratu nás ale čekalo hned několik akcí. Projely jsme se tramvají Měsíček po Praze – viděly jsme Pražský hrad, Malou stranu, Letnou a přejely skoro všechny Pražské mosty 🙂 Další týden proběhla v naší třídě akce Polytechbus, kde jsme si vyzkoušely práci s různými materiály. Navštívili nás indiáni a připravili si pro nás několik úkolů a my mohly oslavit Den dětí netradičně. Proběhlo u nás také sportovní dopoledne s Pupáskem ( vedou u nás kroužek Sporťák) – a my si mohly vyzkoušet jak jsme šikovní a odměna nás neminula.