Listopad

V listopadu jsme se s dětmi zaměřily na hru na nástroje z Orffova instrumentáře.  Pro začátek jsme využily ke hře hlavně dřívka a bubínek – tyto nástroje nám pomáhají lépe udržet rytmus. Některé děti si zpívají, jiné pobrukují ale každé z nich prožívá radost z hudby a hry na nástroj. Jsou to opravdu šikovné děti.