Listopad

V listopadu proběhlo u nás ve třídě mnoho zajímavých akcí , Hned první listopadový den proběhl u nás ve školce halloweenský karneval. Naší školku  navštívily koníci – dokonce dvakrát. Děti se projely kolem školky a ti odvážnější si koníky i pohladily.  Proběhl u nás Týden tolerance – moc zajímavá akce, která probíhala každý den  a děti si mohly vyzkoušet jak fungují věci pro sluchově postižené, jak šikovní jsou lidé s Downovým syndromem, jak rozmanitá je romská kultura a že i lidé z domova seniorů kdysi dávno chodili do školky jako oni. Koncem měsíce jsme si povídaly o ekologii a už nám klepe na dveře prosinec a ten nám přinese vůni vánoční….