Listopad

Hned první listopadový den nás čekala krásná akce – “Halloweenský karneval”. Děti přišly v krásných maskách a všichni jsme si karneval moc užili. 4. 11. 2019 se děti projely na koních kolem školky. Další akcí byla “Bezpečnostní příprava” – prevence úrazů. Ve dnech 18. 11. a 19. 11. 2019 se naše třída zúčastnila akce “Vědecké laborky” a “Vědecká show”. Týden tolerance byl velmi nabitý. Děti si mohly vyzkoušet jak fungují věci pro sluchově postižené, navštívili nás lidé s Downovým syndromem a dozvěděli jsme se něco o romské kultuře.