Listopad

S dětmi postupně zkoušíme jednoduchou rytmizaci. Využíváme k tomu nástroje z Orffova instrumentáře – zejména bubínek a dřívka. Zkoušíme tako doprovázet těmito nástroji hru na flétnu, která některé děti velmi uklidňuje. Příliš mnoho nových písniček se neučíme – ze začátku je důležité zejména udržení delší pozornosti a snaha o vnímání hudby jako takové. Všechny děti jsou moc šikovné a dělají pokroky.