Logohrátky – leden

V lednu jsme opět pokračovali s logohrátkami. Děláme různá dechová cvičení a cvičení na motoriku mluvidel. Učíme se nové básničky, písničky, vytleskáváme. Hrajeme také různé pohybové hry a procvičujeme tak hrubou motoriku. Trénujeme i jemnou motoriku – stříhání, trhání a mačkání papíru, navlékání korálků.