Logohrátky – leden a únor

Na začátku nového roku jsme začali trénovat jednotlivá písmena. Procvičovali jsme písmenko A,  E, I, O, U, B, C. Vždy jsme si nejprve přečetli úvodní pohádku (např. “O Bubáčkovi a Bubetce” nebo “O Opičce Olince”) a poté jsme si o pohádce povídali a dělali různé aktivity. Po přečtení pohádky a povídání následuje artikulační cvičení (procvičení jazyku a mluvidel). Poté děláme různá dechová cvičení (Foukání do papírových koulí, foukání do různě velkých předmětů, správný nádech a výdech pomocí plyšáků atd).  Dále s dětmi hrajeme různé hry na procvičení hlásek a děláme různá cvičení (například na jaké písmeno začíná slovo, končí, vymysli další slovo na stejnou hlásku atd.) V závěru Logohrátek si vždy zahrajeme nějakou krátkou pohybovou hru (Bublina, Na zvířata…) a plníme pracovní list, který si děti vždy můžou odnést domů.