Logohrátky leden

V lednu jsme se zaměřily hlavně na to, co už umíme. Procvičovaly jsme si oromotoriku jazyka. Zkoušely jednoduché pohybové hry a různé hry se slovy.

V příštích měsících už začneme rozvíjet slovní zásobu, zaměříme se na zrakové a sluchové vnímání a zařadíme i jednoduché grafomotorické listy.