Logohrátky – Listopad a Prosinec

V listopadu a prosinci jsme si hráli na čertíky a trénovali jsme oromotoriku (motoriku mluvidel). Také jsme hráli pohybovou hru “Čertíci”.  Pokračujeme také v dechových cvičeních (foukáme jako vichřice, vánek, vítr) a trénujeme i jemnou motoriku (stříhání, mačkání papíru, navlékání korálků).