Logohrátky listopad

Tento měsíc patřil hlavně rozvoji hrubé motoriky – poskoky snožmo, na jedné noze. Rovnovážná cvičení na balančních pomůckách. Zkusily jsme si také překážkovou dráhu v tělocvičně.

V oblasti jemné motoriky jsme k práci využily modelínu a zkoušely modelovat kuličku a hada.

V každém setkání zařazujeme cviky na oromotoriku jazyka a mluvidel.