Logohrátky – Říjen

Od měsíce října začaly v Myškách Logohrátky. Děláme různá cvičení na oromotoriku mluvidel ( hrajeme si na kočičku, na čertíky atd.) a dechová cvičení ( hra “Na Vítr” – foukáme do stužek – vánek, vítr, vichřice). U dechových cvičení dbáme hlavně na nádech nosem a výdech pusou. Trénujeme také hrubou motoriku ( pohybové hry, překážková dráha) a jemnou motoriku (mačkání papíru, stříhání, modelína).