Logohrátky- říjen

S dětmi jsme si v průběhu října povídali nad různými obrázky a procvičovali tak slovní zásobu a mluvení v celých větách. Děláme také různá artikulační cvičení (hra na kočičky, pohádka “O jazýčkovi”), dechová cvičení (rozfoukávání tuše brčkem) a mnoho pohybových her na rozvoj hrubé motoriky.