Logohrátky říjen

Ze začátku se zaměřujeme na rozvoj těchto oblastí, které jsou také důležité pro rozvoj řeči.

 -hrubá motorika ( stoj na jedné noze, udržení, rovnováhy)

jemná motorika ( modelína – vymodelování kuličky, hada…)

– zkoušíme také různá dechová cvičení ( dýcháme do brčka…) a pravidelně i během běžných činností ve třídě zařazujeme cviky na oromotoriku jazyka.