Logohrátky u ježků

Listopad

V tomto měsíci jsme navázali na dovednosti z předchozího měsíce- hrubá motorika, dýchání, oromotorika. Zařadili jsme nácvik břišního dýchání, prstová cvičení, nácvik říkadla na hlásku P, logopedické hádanky na hlásku F. Specifická cvičení jsme propojovali s pohybovými aktivitami a fonetickými hrátkami- Čary,máry, Tiše myšky…..