Logohrátky – únor a březen

S dětmi pokračujeme v různých artikulačních a dechových cvičeních. V březnu jsme foukali brčkem do kelímků s vodou a dělali bubliny. Tato činnost děti hodně bavila.  Do logohrátek zařazujeme i různé hry a aktivity na hrubou a jemnou motoriku.