Logohrátky

Logohrátky probíhají v dopoledních hodinách pod vedením logopedických asistentů. Vzdělávací program logopedický asistent absolvovalo 7 paní učitelek a kurzy byly uhrazeny z dotačních programů MŠMT a ŠABLON pro MŠ.
Odbornými garanty jsou kmenoví speciální pedagogové.
Upozorňuji, že se nejedná o odborné nápravy, ty smí provádět pouze klinický logoped.
Takže, s drobnými vadami se budeme snažit “poprat” společně s Vámi, v případě nezbytných odborných konzultací a složitějších vad výslovnosti musíte s dítětem navštívit odborné pracoviště – klinického logopeda. Ten poradí nejen Vám, ale i nám může doporučit, jak s dítětem můžeme pracovat v prostředí mateřské školy. Logohrátky budou probíhat prioritně skupinově, kde paní učitelka uzná za vhodné, tak i individuálně. Rozvíjet budeme nejen slovní zásobu, ale i schopnost samostatně vyprávět, reprodukovat text,  procvičována bude grafomotorika, jemná i hrubá motorika,…….
LOGOHRÁTKY budou zajišťovat:
Jana VÍTKOVÁ ( v Myších)
Jana PETRÁSKOVÁ  ( v Krtcích)
Mgr.Klára KAUTSKÁ ( v Ježcích )
Vladimíra ČECHOVÁ ( v Sovách )
Tereza HRZÁNOVÁ ( v Medvědech )
ODBORNÝ GARANT – speciální pedagogové:
PhDr.Jana VLACHOVÁ
Mgr.Martina SKLENIČKOVÁ