Multikulturní a globální vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání = celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují.

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

 • Globální vzdělávání obecně – čeho se týká, co děti učíme:
  Globální občanství – základy výchovy k myšletí v globálních souvislostech
  Environmentální vzdělávání
  Migrace
  Udržitelný rozvoj
  Odpadové hospodářství
  Udržitelné technologie
  Lidská práva

… MÁ BÝT GLOBÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOUČÁSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ ?

• Připravuje děti na život v současném propojeném světě
• Vede děti k porozumění jejich bezprostředního okolí
• Vede je k chápaní toho, jak naše chování může mít vliv na lidi a životní
prostředí jinde ve  světě
• Seznamuje je přiměřenou formou s pocity ze změn způsobené událostmi
jinde

Ve školním roce 2019/2020 se snažíme získat certifikát SVĚTOVÁ ŠKOLA.

Aktivity jsou celoročně součástí třídních programů, spolupracujeme s neziskovou organizací ADRA, která nám nabízí  vzdělávací programy pro mateřské školy
– Výlet do světa – Keňa
– Výlet do světa – Mongolsko
– Výlet do světa – Kambodža
– Daleká cesta: čokolády
– Daleká cesta: banánu
– Daleká cesta: trička

Dále využíváme přístup dle programu PERSONA DOLLS –  máme proškolené pedagogy v této metodě – probíhá v pravidelné spolupráci s neziskovou organizací ČLOVĚK  V  TÍSNI.

Navázali jsme spolupráci s organizací InBáze, z.s.  a společně jsme propojeni s projektem MŠMT Multikulturní vzdělávání – Bedýnky příběhů.

InBáze, z. s.
Legerova 50, Praha 2, 120 00
http://www.inbaze.cz
https:www.facebook.com/InBaze

http://www.refufest.com