Muzikoterapie – co se naučíme

Název kroužku:  Muzikoterapie
Kroužek vede:     Klára Kautská – paní učitelka ze třídy Ježků
Četnost:  1x týdně
Cena:  600 Kč za pololetí
Náplň kroužku:

Pro děti ze tříd zajíčků, žabek a děti individuálně integrované:

  • Muzikoterapie probíhá individuálně
  • Vedeno s ohledem na potřeby každého jedince
  • Muzikoterapie je vzájemná interakce mezi učitelkou x dítěte x nástrojem
  • Smyslem je nabídnout možnost spontánního sebevyjádření, rozvoj mezilidských vztahů a bohatých emocí
  • Cílem je rozvoj psychomotoriky dítěte v maximální možné míře

Budeme procvičovat sluch, objevovat hudební nástroje a zvuky, budeme se snažit zkoordinovat pohyb s hudbou, vyjadřovat se barvami