Nadrámeček

11.11.

Dnes jsme vycházeli opět ze vzdělávací metody M. Hejného – Představa rytmu, koordinace těla, procvičování hrubé a jemné motoriky. Upevňovali jsme si uvědomování  pravé a levé strany a nacvičovali základní dovednosti rukou a prstů k uchopování psacích potřeb –  letadélko – start ke grafomatorice.   

Domácí procvičování: 

  •  předávání si menšího předmětu z jedné ruky do druhé v rytmu 1-2-3-4 ve směru hodinových ručiček a v protisměru hodinových ručiček. 
  • nácvik úchopu letadélko 
  • děti si vše pamatují, nechte je, ať vám popisují, co se na Nadrámečku dělo.

4.11.

Dnes jsme s dětmi hráli seznamovací hry. V nich děti zapojovaly krátkodobou paměť a orientaci v prostoru. Také jsme si ujasnili, o čem náš Nadrameček je – co je jeho náplní a cílem. Mimo jiné, jsme lehce vpluli do matematických her Milana Hejného