Nadrámeček

Únor 2019

 • 13.2.:
 • Opakování – upevňování dovednosti porozumět zadání, samostatné práce. Úkoly byly dnes těžší, časově náročnější a byl kladen důraz na samostatnou práci. Také byla vítána nápomoc “rychlejších žáků těm rozvážnějším”. 
 • 6.2. :
 • Třídění, orientace v prostoru – práce s geometrickými tvary, umisťování do prostorové sítě, porozumění informace (zadání)
 • LEDEN 2019
 • 30.1.:
 • Opakování
 • zrakové vnímání – odlišnost, prostorová orientace
 • 23.1.:
 • práce s pohádkou “O perníkové chaloupce” – posloupnost příběhu, procvičování krátkodobé paměti, procvičování prostorové orientace. Počítání do 10 – skládání čísel .
 • 16.1.:
 • Opakování cvičení na vpravo a vlevo orientaci
 • grafomotorické cvičení
 • Pohybové hry na orientaci v prostoru
 • úvod na sluchové rozpoznání první a poslední hlásky ve slově. 
 • 9.1.:
 • Orientace pravá, levá ruka – upevnění pojmu a orientace pomocí řazení fazolí na podložku
 • přemísťování fazolí diagonálně na podložce
 • pojmy pravá horní, dolní, levá horní, dolní, apod.
 • senzomotorické cvičení