Nadrámeček

LEDEN 2019

  • 16.1.:
  • Opakování cvičení na vpravo a vlevo orientaci
  • grafomotorické cvičení
  • Pohybové hry na orientaci v prostoru
  • úvod na sluchové rozpoznání první a poslední hlásky ve slově. 
  • 9.1.:
  • Orientace pravá, levá ruka – upevnění pojmu a orientace pomocí řazení fazolí na podložku
  • přemísťování fazolí diagonálně na podložce
  • pojmy pravá horní, dolní, levá horní, dolní, apod.
  • senzomotorické cvičení