Nadstandardní aktivity

Počet lekcí za rok je u většiny kroužků 30 lekcí

PLATBY za kroužky:    
Kroužky zajišťované agenturami – platíte přímo agentuře, informace na nástěnkách nebo níže v přehledu
Angličtina, Flétna, Sporťák, Vědecké pokusy,  Dětská zumba, Kroužek 112, Joga

“Školkové” kroužky – platíte na účet mateřské školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a kroužek, za který platíte.
Muzikoterapie, Keramika, Nadrámeček ( předškolák), Malý tvořínek, Velký tvořínek

Platba za kroužky 2.pololetí

NABÍDKA KROUŽKŮ A NADSTANDARDNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Rozvrh kroužků 2017-2018

http://www.spevacek.info
Leták pro rodiče – angličtina 1x týdněAngličtina 1x týdně

 
 
 
 paní učitelka Petrásková – medvědi  
Flétna – co se naučíme

 

 paní Nejzchlebová
Jóga – co se naučíme