O Krtcích

Třídu krtků tvoří děti ve věku většinou 4,5 – 5,5 let, které přicházejí ze třídy ježků a medvědů. Mnohdy do této třídy nastupují i děti z rodin, které se v minulých letech nedostaly do mateřské školy. Třída bývá věkově různorodá, určitou část tvoří vždy předškoláci. Práce v této třídě je náročná, protože bývají mezi dětmi velké rozdíly. Z tohoto důvodu klademe zvýšený důraz na individuální práci. V letošním školním roce, z důvodu velkého počtu dětí předškolních, je tato třída kompletně předškolní. Pracují zde dvě paní učitelky a souběžně asistent pedagoga. Společně jsou všichni pedagogičtí pracovníci v době pobytu venku a oběda.

Personální obsazení:
Renata FUCHSOVÁ – učitelka
Aneta FRUNIOVÁ, Dis. – učitelka
Aldona Anna Ćosić – asistent pedagoga

Odebírat novinky z Krtků emailem