O Medvědech

Do třídy medvědů přechází částečně děti z myšek, tedy se základními návyky, znalostmi a dovednostmi, ale i děti nové. Z tohoto důvodu se opět zaměřujeme na adaptaci dětí, na soužití se skupinou. Pracují zde dvě paní učitelky a souběžně asistent pedagoga. Snažíme se, aby všichni pedagogičtí pracovníci byli společně v době pobytu venku a oběda.

Personální obsazení:
Mgr.Klára KAUTSKÁ- učitelka
Tereza HRZÁNOVÁ  – učitelka
Lucie RYSOVÁ – asistent pedagoga

Odebírat novinky z Medvědů emailem