O Medvědech

Do třídy Medvědů přechází částečně děti z Myšek, tedy se základními návyky, znalostmi a dovednostmi, ale i děti nové. Z tohoto důvodu se opět zaměřujeme na adaptaci dětí, na soužití se skupinou. Pracují zde dvě paní učitelky a souběžně asistent pedagoga. Snažíme se, aby všichni pedagogičtí pracovníci byli společně v době pobytu venku a oběda.

Personální obsazení:
Tereza HRZÁNOVÁ  – učitelka
Mgr. Karolína STRÝČKOVÁ – učitelka
Tereza DRAŽÍKOVÁ – asistent pedagoga