O Myškách

Do této třídy  nastupují  děti zpravidla ve věku 3 let. Jsou to děti nejmladší, do mateřské školy přicházejí z rodiny. Pracují zde dvě učitelky a souběžně asistent pedagoga. Společně jsou všichni pedagogičtí pracovníci  pravidelně v době pobytu venku a oběda. Stanovené základní cíle umožňují dětem snadnější adaptaci a  odloučení od rodiny.

Personální obsazení:
Jana VÍTKOVÁ – učitelka
Blanka PLAINEROVÁ – učitelka
Eva FERENCOVÁ – asistent pedagoga
Barbora TOBOLÁKOVÁ – asistent pedagoga