O Sovách

Třída Soviček je předškolní třída. Je tvořena dětmi, které již mateřskou školu navštěvovaly, popř. mají odklad školní docházky. Ve třídě inkludujeme vyšší počet dětí, které mají potřebu podpory. Cílem práce je nabídnout dostatek rozmanitých činností vedoucích k úspěšnému vstupu do základní školy a to formou prožitkového učení, poznáváním a objevováním v součinnosti aktivit  hudebních, pohybových a tvořivých s rozvíjením všech smyslů. Záměrem je, aby se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj. Ranní dvacetiminutovku  využíváme k intenzivní přípravě na školní docházku. Pracujeme individuálně a v malých skupinách,rozvíjíme hrubou motoriku, jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání a paměť. Dále řečové dovednosti, předmatematické představy a další dovednosti potřebné pro úspěšný vstup na základní školu. Pro tuto činnost jsou multidisciplinárním týmem MŠ vypracovány týdenní/14denní programy, které na sebe logicky navazují.  Jde o náš nový  školkový projekt.
V této třídě pracují zde dvě učitelky a souběžně asistent pedagoga. Společně jsou všichni pedagogičtí pracovníci  v době pobytu venku a oběda.

Personální obsazení:
Vladimíra ČECHOVÁ – učitelka
Barbora DANIŠOVÁ – učitelka
Jana SCHRAMLOVÁ – asistent pedagoga