O Sovách

Třída soviček je předškolní třída. Je tvořena dětmi, které již mateřskou školu navštěvovaly, popř. mají odklad školní docházky. Ve třídě inkludujeme vyšší počet předškolních dětí. Cílem práce je nabídnout dostatek rozmanitých činností vedoucích k úspěšnému vstupu do základní školy a to formou prožitkového učení, poznáváním a objevováním v součinnosti aktivit  hudebních, pohybových a tvořivých s rozvíjením všech smyslů. Záměrem je, aby se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj. Pracují zde dvě učitelky a souběžně asistenti pedagoga. Společně jsou všichni pedagogičtí pracovníci  v době pobytu venku a oběda.

Personální obsazení:
Vladimíra ČECHOVÁ – učitelka
Hana KOVÁŘOVÁ – učitelka
Jana SCHRAMLOVÁ – asistent pedagoga
Monika HEVÁKOVÁ – asistent pedagoga

Odebírat novinky ze Sov emailem