OP VVV


Název projektu: Šablony III pro Mateřskou školu DUHA
Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018288
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: 02_20_081 pro Šablony III – VRR v prioritní ose 3 OP
Doba realizace:  1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
Výše schválené dotace:  408.559 Kč

V rámci OP VVV využíváme získané finanční prostředky na:
– personální podpora školního asistenta na úvazek 0,5
– zahraniční stáž
– projektový den – 3x

Banner Šablony III


Název projektu: Šablony II pro Mateřskou školu DUHA
Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0011025
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: 02_18_064
Výzva č.02_18_064 pro Šablony II – VRR v prioritní ose 3 OP
Doba realizace:  01. 01. 2019 – 31. 12. 2020
Výše schválené dotace: 641.024 Kč

V rámci OP VVV využíváme získané finanční prostředky na:
– personální podpora školního psychologa na úvazek 0,5
– osobnostně profesní rozvoj pedagogů
– společné vzdělávání dětí
– podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit
– aktivity rozvíjející ICT
– spolupráce s rodiči dětí
– spoluopráce s veřejností

Banner II

 

Název projektu: Šablony pro Mateřskou školu se speciálními třídami DUHA, Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117
Registrační číslo projektu:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003271
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva:  02_16_023: pro MŠ a ZŠ v Praze
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony  pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP
Doba realizace: 1.1.2017 – 31.12.2018
Výše schválené dotace:   512.816 Kč

V rámci OP VVV využíváme získané finanční prostředky na:
– personální podporu speciálního pedagoga
– DVPP – rozšíření sítě logopedických asistentů
– DVPP – osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
– odborně zaměřená setkávání s rodiči

banner-sablony

Semináře šablony
Oznámení o schválení ZZoR-3271