Splněná přání do školních lavic II

Městská část Praha 5  zve k účasti na pokračování projektu Splněná přání do školních lavic II, kterou připravily pracovní skupiny v rámci MAP II Praha 5 a jejíž začátek byl stanoven na 1. 2. 2021.

Cílem charitativní akce je pomoci rodinám s finančně náročným průběhem školního roku, ale zároveň se chovat ekologicky, recyklovat a využívat spotřební zboží na jeho maximum. Chceme pro Vás zprostředkovat poptávku a nabídku věcí, které potřebují či si jen přejí děti a žáci mateřských a základních škol.
Pro bližší informaci klikněte na níže uvedené odkazy.
Koordinátor za naši mateřskou školu: Petra HAVLÍČKOVÁ
K zastižení pondělí, úterý, středa 8,00 – 14,00
plakátek přání21
Splněná přání-II
https://www.praha5.cz/splnena-prani-do-skolnich-lavic/

V PONDĚLÍ 15. 2. SE NA VÁS TĚŠÍME

 


Od pondělí 15. 2. opět otevíráme. I nadále platí:
ROUŠKY – ve všech prostorách školy
RUCE – důkladná desinfekce, mytí mýdlem
ROZESTUPY – všichni vědí, jak to u nás platí
ROZUM – věřím ve vaši vstřícnost a ohleduplnost
ZÁKAZ  POBYTU NA ZAHRADÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY
NESHROMAŽĎOVAT SE U ŠKOLY
VŠEM DĚKUJI ZA SKVĚLOU SPOLUPRÁCI A TRPĚLIVOST.

Změny v pravidlech od 4. 1. 2021

V souvislosti s neradostnou epidemickou situací dodržujte od 4. 1. 2021 následující pravidla, který jsou v souladu s 5. stupněm PES.
– i nadále jsou platná pravidla z Manuálu MŠMT a školního Manuálu – vše k COVID-19 najdete přehledně INFORMACE K COVID – 19
– DŮLEŽITÉ – 3 R – RUCE, ROZESTUPY, ROUŠKY
NOVĚ:
– dodržovat počty osob v šatnách a rozestupy. V případě kumulace většího počtu lidí v šatnách vyčkejte před budovou
ZÁKAZ  využívání horní zahrady pro děti s rodiči
PŘEJI NÁM VŠEM, ABY ROK 2020 V NÁS ZANECHAL POKORU A POUČENÍ . KÉŽ BY JSME NA NĚJ CO NEJDŘÍVE MOHLI VZPOMÍNAT JAKO NA DÁVNOU MINULOST.
PEVNÉ ZDRAVÍ VÁM VŠEM PŘEJI.
MS-manual-leden 2021

Zhoršená epidemická situace

Vzhledem k nedobré epidemické situaci dodržujte, prosím, základní nařízení.
RUCE – pečlivé mytí rukou dětem při příchodu do mateřské školy, pro doprovod dětí desinfekce u vchodů.
ROUŠKY – doprovod dětí má povinnost mít řádně zakryté dýchací cesty.
ROZESTUPY – snažte se dodržovat rozestupy a zbytečně se nezdržovat v šatnách. Vstup do tříd je zakázán.
Domnívám se, že se všichni snažíme společně tuto nepříjemnou dobu zvládnout. Děkuji