Akce školy

Nadstandardní akce mateřské školy, plavání a všechny kroužky jsou do odvolání zrušeny. Vše  se budeme snažit nahradit.

Děkujeme za pochopení

DOTAZNÍK PRO RODIČE – SWOT ANALÝZA ŠKOL – 9. 3. 2020 – 27. 3. 2020

Vážení rodiče,
MČ Praha 5, jako náš zřizovatel se společně s řediteli škol rozhodli touto  cestou zrealizovat tvorbu SWOT analýz jednotlivých MŠ a ZŠ.
Cílem je:
Získat podklad pro dlouhodobé plánování rozvoje školství na Praze 5
– Poskytnou ředitelům škol podklady pro rozvoj každé školy
Prosím o vyplnění dotazníku pro rodiče na níže uvedeném odkazu. Podrobnější informace se dozvíte na :
https://swot.praha5.cz

Sběr dat od pondělí 9. 3. 2020 do 5. 4.  2020

Odkaz na dotazník:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTUVUoE20_hmyGCdesp1o5l-ZDbdt_moLb5VBjuXCeigE24w/viewform

Předem Vám moc děkuji za spolupráci

 

Foniatrické vyšetření zaměřené na vady řeči, sluchu a hlasu- MUDr.Karolína Hoňková Radilová

Vyšetření se skládá z diagnostiky ORL onemocnění, vyšetření sluchu ladičkou a hlasem, tympanometrie (zjištění stavu bubínku a funkce středouší, diagnostiky poruch hlasu a řeči (oromotorika, artikulace, jemná, hrubá a celková motorika), poruch plynulosti řeči a vývojových poruch řeči.

Vyšetření je zdarma!

Zájemci o vyšetření se zapisujte na své třídě 🙂

Oznámení o přerušení provozu mateřských školy Prahy 5 v letních měsících.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL 2020.
Naše mateřská škola bude v červenci a srpnu 2020 uzavřena. Provoz bude v mateřských školách uvedených v tabulce. Zatím Vám předkládám první informaci. Bližší podrobnosti k vyplňování a odevzdávání přihlášek a k platbám v konkrétních mateřských školách doplníme později. Zájem o docházku do náhradních MŠ začneme zjišťovat od března do konce dubna 2020.
MŠ+Letní+provoz+2020 web