Persona Dolls

Charakteristika projektu:
Smyslem přístupu dle metody  Persona Dolls je pomoci pedagogům mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují. Učí, jak reagovat na předsudky a jak podporovat naplňování průřezových témat a klíčových kompetencí RVP pro PV. Panenky přicházejí do kolektivu dětí a sdílejí s nimi svůj životní příběh a vybízejí děti, aby s nimi sdílely ten svůj. Panenky fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá kvůli odlišnosti, chudobě nebo jinému jazyku. Práce s panenkou učí i dospělé a pedagogy. Učí pedagogy neříkat „on to tak nemyslel“, nebo „to nic není“ v situacích, kdy se děti navzájem zraňují předsudky. Učí pedagogy, jak s dětmi mluvit o věcech, které se těžko vysvětlují.

Jde o komplexní podporu multikulturního vzdělávání dětí předškolního věku.

Personální zabezpečení projektu:
Mgr.Martina SKLENIČKOVÁ
Jana PETRÁSKOVÁ
Mgr.Jana VLACHOVÁ
Tereza HRZÁNOVÁ
Tyto paní učitelky jsou proškoleny v metodě práce s panenkou Persona Dolls. S metodou pracují ve svých třídách, v případě potřeby probíhá intervence tam, kde je potřeba. Myšlenkou je, aby učitelky věděly, na koho se obrátit v případě, kdy dochází ke zraňování dětské osobnosti – Panenka Persona Dolls je připravena vždy pomoci.

Cíle metody Persona Dolls:
Práce s Persona Dolls vychází z přístupu anti-bias, neboli vědomé práce s předsudky a sleduje tyto cíle:
– posilovat sebevědomí dětí z hlediska jejich identity a vztahových skupin
– umožnit dětem zažívat rozmanitost
– podnítit kritické myšlení vůči předsudkům, jednostrannosti a diskriminaci
– podpořit děti, aby se stavěly předsudkům a diskriminaci  

Získané kompetence:
– rozvoj vzájemné empatie a solidarity
– naučí se pojmenovat své pocity a vyjádřit své myšlenky
– posílí vlastní sebeúctu a pozitivní sebepojetí
– posílí umění vést dialog, být zodpovědný a jednat v duchu fair play

Napsali o nás:

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/panenka-proti-nenavisti-nosi-bryle-nebo-nema-maminku-uci-det/r~8ce68c9e5a9011e8a72bac1f6b220ee8/

NAŠE PANENKY

Naše panenky Persona Dolls sdílí s dětmi každodenní radosti i starosti, pomáhají jim překonávat předsudky a vedou je ke kritickému myšlení.

Představujeme Vám naše panenky: Matylda, Zoja, Josefína, Saša a Kristián jsou naši noví kamarádi :-)

  
Naše panenky
  JOSEFÍNA


SAŠA


ZOJA

KRISTIÁN


MATYLDA