Platby

 1. Každý měsíc hradíte úplatu za předškolní vzdělávání ( dále školné)  a stravné dítěte. Školné nehradí děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  Školné je paušální poplatek, výše stravného je závislá od docházky dítěte do mateřské školy. Každý měsíc máte na nástěnce ke školní jídelně vyvěšen seznam s částkami, které hradíte. Tyto poplatky jsou zasílány na účet mateřské školy.
  Ceny stravného za den od 1. 9. 2020: celodenní stravování   42 Kč     7 leté děti       47 Kč
 2. Poplatek za doplňkový program mateřské školy hradíte 2x ročně ( dále kroužky).  Kroužky, které zajišťuje mateřské škola jsou hrazeny na účet MŠ, zbývající na účty agentur.
 3. Dalším pravidelným příspěvkem je příspěvek do Spolku rodičů. Příspěvek je rozdělen do tří částí:
  – školní konto
  – třídní konto
  – osobní konto dítěte.
  Do školního a třídního konta je přispívání 1x ročně, osobní konto je průběžně naplňováno, dle akcí a potřeby.

 

NA ÚČET  MATEŘSKÉ ŠKOLY  POUZE TYTO PLATBY:
27-6622910217/0100
       účet mateřské školy
MĚSÍČNĚ:
stravné ……………………………..  výše dle docházky dítěte do MŠ
školné ……………………………….  917 Kč měsíčně  pro  školní rok 2020/2021
POLOLETNĚ:
Nadrámeček …………………. 950 Kč
Muzikoterapie ………………  650 Kč

Školy v přírodě – dle nabídky

NA JINÁ ČÍSLA ÚČTŮ
Další “kroužky” hradíte přímo na účty agentur:
Angličtina ………………….bude upřesněno

https://www.tjpupasek.cz
Sporťák ………………………. cca 1.200 Kč

 

Spolek rodičů     2301095110/2010     FIO BANKA
– školní konto ………………………….. 1.000 Kč za rok
– třídní konto ……………………………     300 Kč za rok
– osobní konto ……………………………. průběžně doplňujete podle akcí třídy
pro začátek alespoň 200 Kč)
Na co se které konto využívá najdete na stránkách v části Pro rodiče – Spolek rodičů.
https://skolkaduha.cz/spolek-rodicu/