Platby

 1. Každý měsíc hradíte úplatu za předškolní vzdělávání ( dále školné)  a stravné dítěte. Školné nehradí děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  Školné je paušální poplatek, výše stravného je závislá od docházky dítěte do mateřské školy. Každý měsíc máte na nástěnce ke školní jídelně vyvěšen seznam s částkami, které hradíte. Tyto poplatky jsou zasílány na účet mateřské školy.
  Ceny stravného za den : celodenní stravování   35 Kč     7 leté děti       38 Kč
 2. Poplatek za doplňkový program mateřské školy hradíte 2x ročně ( dále kroužky).  Kroužky, které zajišťuje mateřské škola jsou hrazeny na účet MŠ, zbývající na účty agentur.
 3. Dalším pravidelným příspěvkem je příspěvek do Spolku rodičů. Příspěvek je rozdělen do tří částí:
  – školní konto
  – třídní konto
  – osobní konto dítěte.
  Do školního a třídního konta je přispívání 1x ročně, osobní konto je průběžně naplňováno, dle akcí a potřeby.

 

NA ÚČET  MATEŘSKÉ ŠKOLY  POUZE TYTO PLATBY:
27-6622910217/0100
       účet mateřské školy
MĚSÍČNĚ:
stravné ……………………………..  výše dle docházky dítěte do MŠ
školné ……………………………….  925 Kč měsíčně
POLOLETNĚ:
Nadrámeček …………………. 950 Kč
Malý tvořínek ………………..  750 Kč

Velký tvořínek………………. 850 Kč

Muzikoterapie ………………  600 Kč
Keramika ……………………….   950 Kč
Dramaťák ………………………   750 Kč

Školy v přírodě – dle nabídky

NA JINÁ ČÍSLA ÚČTŮ
Další “kroužky” hradíte přímo na účty agentur:
Angličtina …………………………https://www.skolkaduha.cz/anglictina-kontakty/

http://www.krouzky.cz
Vědecké pokusy ………… 1.360 Kč
Kroužek 112 ………………..    1.080 Kč

https://www.tjpupasek.cz
Sporťák …………………

1020620746/6100
Flétna ……………………………………  755 Kč

1736400001/5500
Dětská zumba …………………..  640 Kč , dále dle počtu hodin

115-1322330277/0100
Joga ………………………………………..  830 Kč

 

Spolek rodičů     2301095110/2010     FIO BANKA
– školní konto ………………………….. 1.000 Kč za rok
– třídní konto ……………………………     300 Kč za rok
– osobní konto ……………………………. průběžně doplňujete podle akcí třídy
pro začátek alespoň 200 Kč)
Na co se které konto využívá najdete na stránkách v části Pro rodiče – Spolek rodičů.
https://skolkaduha.cz/spolek-rodicu/