Poradenské služby

300+ MŠ obrázky ideas | obrázky, školka, děti
V případě jakýchkoliv výchovně-vzdělávacích obtíží nabízíme možnost konzultovat s našimi odbornými pracovníky

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Mgr. Monika Kubásková – konzultace vždy ve čtvrtek a pátek po předchozí domluvě na emailu psycholog@skolkaduha.cz.
Školní psycholog

SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKY
Mgr. Martina Skleničková – sklenickova@skolkaduha.cz
PhDr. Jana Vlachová – vlachova@skolkaduha.cz

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr.Ludmila Mašková maskova@skolkaduha.cz

V případě potřeby můžeme poskytnout kontakt na další odborníky, se kterými v rámci našeho týmu spolupracujeme: pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra, odborníci pracující s dětmi s hyperaktivitou, foniatři, logopedi, ergoterapeuti, rodinní psychoterapeuti apod.
Ergoterapie