Prázdninový provoz 2018

ORGANIZACE  LETNÍHO  PROVOZU  – POZOR  ZMĚNA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Všechny mateřské školy budou uzavřeny
v 1. týdnu v červenci             2. – 6. 7. 2018
2 poslední týdny v srpnu      20. – 31. 8. 2018

Současně budou otevřeny 3 mateřské školy, anebo 2 mateřské školy (v návaznosti na kapacitu, resp. počet tříd).

Pro letní provoz 2018 budou otevřené školky ve 3 blocích po 14 dnech:
1. blok      9. – 20. 7. 2018
2. blok     23. 7. – 3. 8. 2018
3. blok      6. – 17. 8. 2018

Podmínky pro přijetí dítěte:
– dítě již navštěvuje některou z mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
– rodič/zákonný zástupce se dostaví do mateřské školy, kde bude organizován letní provoz, předloží požadované dokumenty –  Přihlášku na letní provoz z konkrétní mateřské školy a kopii potvrzení o očkování (obdržíte  v kmenové MŠ) – a uhradí platby za stravné a školné.

ZCELA NOVÉ !!!!!!! 
Rodič/zákonný zástupce odevzdá na OŠK ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4 Žádost o zařazení do letního provozu a to od 1. 3. 2018, nejpozději však do 15. 4. 2018, obdrží potvrzení o přijetí žádosti.

Žádost o zařazení do letního provozu najdete ke stažení na našich www stránkách, v eurodeskách na nástěnkách, k vyzvednutí je i ve třídách a  v ředitelně. Po kompletaci Žádostí od nás obdržíte Přihlášky do konkrétní MŠ, která zajišťuje provoz a ve stanovených termínech ji se všemi potřebnými dokumenty odevzdáte tam, kde jste se přihlásili k docházce v létě.

Základní informace
MŠ_Letní+provoz+2018
Žádost k zařazení na letní provoz 2018
Informace-k-platbám-léto-2018

Informační leták – jak a co