Projekt Bezpečná školka

Naše mateřská škola se přihlásila do projektu Bezpečná školka. Podmínkou přidělení certifikátu bylo splnění přísných 160 podmínek. Mateřská škola v auditu uspěla.

BEZPEČNOST DĚTÍ JE PRO NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ

Pověřená osoba zodpovědná za prevenci šikany:   PhDr. Jana VLACHOVÁ

 • Naše MŠ považuje bezpečnost a ochranu zdraví za základní předpoklad jakékoliv své činnosti a dlouhodobě a intenzivně se zaměřuje na  její vysokou úroveň a neustálé zlepšování. Vytváření bezpečných podmínek a bezpečného prostředí jsou vedle kvalitního vzdělávacího plánu a rozvoje dětí nedůležitějšími hodnotami, které MŠ nabízí a poskytuje 
 • Při všech aktivitách v areálu naší MS je prvořadá bezpečnost a zdraví dětí, zaměstnanců i všech osob přítomných v našem areálu. Školní řád a pravidla v něm obsažená související s BOZP a PO jsou logickým vyústěním tohoto zaměření naší MŠ.

 • Při pobytu venku mohou děti jezdit na odrážedlech, kolech a tříkolkách jen s ochrannou helmou. Toto nařízení bude průběžně a namátkově kontrolováno
 • Každé ráno je proveden ranní filtr. Informace o úrazu či skoroúrazu  jsou rozvedeny o základní příčiny  (proč se tak stalo, jak by se úrazu mohlo zamezit…)
 • Únikové cesty ze všech prostor školky jsou viditelně označeny. Na první pohled je patrné, kterým směrem vede úniková cesta a které dveře jsou únikové. Všechny tyto prostory musí být volné a bez překážek.
 • Všechny  šuplíky a skříňky, ve kterých se nacházejí kancelářské potřeby, ostré a drobné předměty, nářadí apod. jsou bezpečně uzamčeny
 • Zábradlí, tam kde má zabránit možnému pádu z výšky, je řešeno tak, aby jej děti nemohly snadno přelézt nebo na něj vyšplhat a přepadnout.
 • Skříně a šuplíky s otevíracími dveřmi jsou zakotveny do  zdi nebo jinak zabezpečeny proti přepadnutí.
 • Na nástěnkách ani jinde v prostoru dostupném pro děti se nepoužívají obyčejné špendlíky ani drobné magnety
 • V areálu MŠ jsou pouze netoxické rostliny a i rostliny zasahující do areálu nebo dosažitelné z areálu jsou prověřeny na toxicitu pro děti
 • Vybavení areálu MŠ nemá ostré rohy a hrany, které by mohly být dětem při pádu nebezpečné
 • Dveře budovy, oplocení areálu, brány  a branky neumožňují nekontrolovatelný vstup rodičů návštěv a ostatních příchozích do vnitřních prostor školky i do vnějších prostor určených pro děti
 • Léky – osobní i ty určené pro první pomoc jsou bezpečně uloženy a uzamčeny mimo dosah dětí, je zakázáno vnášet jakékoliv léky do prostoru, kde si hrají děti – platí pro personál i návštěvy
 • Ve všech prostotách MŠ je zakázáno používat otevřený oheň

 

https://www.bezpecneskolky.cz/

https://www.skolkaduha.cz/odkazy-na-informacni-zdroje-s-tematikou-sikany-a-kybersikany/