Projekt “Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky”

Naše mateřská škole je zapojena do projektu ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ
http://www.sokol.eu/obsah/5462/svet-nekonci-za-vratky-cvicime-se-zviratky
Celoroční projekt pro předškolní děti, který pomocí pohybových dovedností a rozvoje poznání, objevují svět. Jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
Projekt v naší mateřské škole zajišťuje: Tereza HRZÁNOVÁ