Říjen

V říjnu jsme se s dětmi spíše seznamovaly. Naučily jsme se pozdrav, kterým se každou hodinu vítáme i loučíme (Teď zpíváme pro …. ahoj, ahoj, ahoj….Teď zpíváme pro….. ahoj, ahoj, ahoj) . Zkusily jsme si také hru na dřívka a doprovodit na ně náš zpěv nebo hru na kytaru. U některých dětí začínáme pomaličku trénovat i krátký oční kontakt – zejména při pozdravu. Ale děti jsou moc šikovné a je vidět, že většina z nich má hudbu ráda a při prvních tónech si začnou broukat.